Gunita Jansone

Saredziet lietas kopumā! 0

Ar un ap būvniecību ir pavadīti vairāk kā 20 gadi, šajā laikā norisinājušās neskaitāmas tikšanās ar nozares pārstāvjiem, uzklausīti viedokļi, tie tālāk pausti ministriju pārstāvjiem. Viedokļu uzklausīšana ļāvusi samērā precīzi prognozēt nozares attīstību. Atšķirībā, piemēram, no kāda biznesa laikraksta redakcijas pārstāvjiem, kuri lepojas, ka 5 gadu laikā tā arī nav tikušies ne ar vienu uzņēmēju.

Lasīt visu
Agrita Lūse

Kāda ir būvuzraudzības jēga? 3

Šķiet, Latvijā vēl ilgi nevarēs apgalvot, ka ar kvalitāti būvobjektos viss ir labākajā kārtībā. Taču centieni par to rūpēties pastāv, savu daļu atvēlot vienam no būvniecības posmiem – būvuzraudzībai. Laba būvuzraudzība var izglābt sliktu projektu, pacelt vēl augstākā kvalitātē labu projektu, novērst kļūmes ierindas objektos, izsekot būvniecības gaitai un padarīt to caurskatāmu.

Lasīt visu
Agrita Lūse

Kāpēc Rīga bremzē investīcijas? 0

Ierēdņu patvaļa Rīgā ir sasniegusi apogeju. Lai gan, pilnīgi iespējams, tā nav patvaļa, bet gan sabiedrības spiediena rezultātā radies akūts uz attīstību vērstu mērķu un kompetences trūkums. Saprotamu iemeslu dēļ kāds nekustamo īpašumu attīstītājs bija gatavs dalīties ar praktisko pieredzi, taču anonīmi, jo rīt un parīt atkal jāiet uz Būvvaldi un kaut kas jāmēģina saskaņot vai jāvēršas uzņēmumā “Rīgas ūdens” vai pie VUGD.

Lasīt visu

Būvtirgū krīt kompetence 0

Vērtējot situāciju būvniecībā Latvijā kopumā, vērojams liels kompetences trūkums visos procesa posmos – gan projektēšanā, gan būvniecībā. Iemesli meklējami ne pārāk kvalitatīvajā izglītības sistēmā, būvniecības dalībnieku paviršajā attieksmē, labu speciālistu aizbraukšanā uz ārzemēm.

Lasīt visu
Agrita Lūse

Projektēšana un tās produkts – pasūtītāja vērtējums 0

Kāda projekta pasūtītāji, kas nevēlējās sevi nosaukt, ģenerālās līnijās iezīmē projektēšanas aspektus, problemātiku un dažus riskus procesā “projektē&būvē” (design&build”). Juridiski mūsu valstī būvprojekta vadītājs var būt ģenerāluzņēmējs, kas sev kā apakšuzņēmējus piesaista arhitektus. Taču ir būtiski, lai būvniekam un arhitektam būtu līdzvērtīga pieredze, nevis atšķirīga, piemēram, būvnieks realizējis lielus objektus, bet arhitekts strādājis privātajā sektorā.

Lasīt visu
Gunita Jansone

Kādas ir patiesās ID karšu ieviešanas izmaksas? 0

Saistībā ar ēnu ekonomikas apkarošanas plāna izstrādi Ekonomikas ministrijā tika dibināta darba grupa, kuras priekšlikumus tālāk virzīs uz Finanšu ministriju. Darba grupā no biedrības BDCC piedalījās Jānis Uzulēns, bet viedokļus bija iespēja izteikt visiem biedriem. Biedrību BDCC uztrauc ID karšu ieviešanas principi būvlaukumā. Pati ideja ir atbalstāma, bet pastāv bažas par tās izkropļošanu.

Lasīt visu