APSKATS Arhitektūra Būvniecība Dizains ir rakstu krājums paredzēts arhitektūras, būvniecības un dizaina profesionāļiem, kā arī valsts institūcijām, pasūtītājiem. Tā  1.numurs iznāca 2020.gada 27.maijā.

APSKATA satura mērķis – orientēties uz izcilībām un praktiskumu, jo tikai šis salikums garantē ilgtspējību visās tās izpausmēs.

Drukātā APSKATA versija tiek nogādāta bez maksas daļai no nozares dalībniekiem, bet digitālo versiju saņem lielākā daļa no nozares. Jāatzīmē, ka elektronisko versiju ir ērti un viegli lasīt visās digitālajās ierīcēs.

Ja ir interese par APSKATA saņemšanu drukātā versijā, lūdzu vērsties pie APSKATA veidotājiem – buvniekupadome@gmail.com.

Objekti, aktuāli viedokļi, diskusijas, praktiski un moderni risinājumi ir mūsu uzmanības lokā.

APSKATĀ – vienmēr saistoša un noderīga informācija, kas rūpīgi atlasīta un pasniegta.

Lejuplādēs – iepriekšējie un aktuālie APSKATA Nr.