Agrita Lūse

Būvdarbu līgumcenu izmaiņas pēdējo gadu iepirkumos 0

Ne vienmēr līgtā būvdarbu cena iepirkumos nemainīga noturas visu būvniecības laiku. Iemesli ir dažādi, izpildes cena mainās - sākotnēji neplānotie darbi pēkšņi kļūst aktuāli, kas prasa arī papildus finansējumu. Nododam vērtēšanai pārskatu par būvdarbu un projektēšanas cenu izmaiņām vairākos objektos, informāciju apkopojot no publiski pieejamā resursa - www.iub.gov.l

Read all
Lelde Laviņa

Nepārvaramas varas apstākļi būvniecības līgumu izpildē 0

Nepārvaramas varas apstākļus skaidro Lelde Laviņa un Inga Oga, advokātu birojs Sorainen. Covid-19 vīrusa izplatība un ar to saistītie valsts varas iestāžu akti vīrusa izplatības ierobežošanai ir radījuši plašas diskusijas, vai minētie apstākļi ir vērtējami kā nepārvaramas varas apstākļi, kas tādējādi būtu pamats līguma izpildes pagarinājumam bez nelabvēlīgām nokavējuma vai neizpildes sekām, vai pat līguma izbeigšanai.

Read all
Normunds Tirāns

Par “Z-Towers” būvkonstrukciju risinājumiem 0

Publiskajā telpā ir dzirdamas dažādas spekulācijas par “Z-Towers” konstrukciju drošumu. Vairākkārt esmu apgalvojis to, ka manuprāt “Z-Towers” ir drošākā augstceltne Rīgā, tālāk centīšos aprakstīt faktus kas, manuprāt, apliecina šo apgalvojumu.

Read all
Agrita Lūse

Balstīšanās uz speciālistu pieredzi – līdzekļu aizplūšana starpniecībai 1

VBN darba grupa, tai skaitā jautājumā par regulējuma izmaiņām attiecībā uz pienākumu piesaistīt atbildīgos būvspeciālistus tikai uz darba līguma pamata piedalījās šādi nozares pārstāvji: Baiba Fromane – Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētāja, piedalās: Kaspars Zeme (Latvijas Būvuzņēmēju Partnerība), Anna Upena (Latvijas Būvuzņēmēju Partnerība), Normunds Grinbergs (Latvijas Būvnieku asociācija), Kaspars Bondars (LĢTS), Ervīns Tomofejevs (Latvijas Arhitektu savienība), Elīna Rožulapa (Latvijas Arhitektu savienība), Agnese Frīdenberga (biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”), Roberts Vecums -Veco (Latvijas Amatniecības kamera), Ilmārs Leikums (Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācija), Zane Koroļa (SIA CMB), Normunds Tirāns (Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija), Jānis Rāzna (Transportbūvju inženieru asociācija), Jānis Klismets (Transportbūvju inženieru asociācija), Vilnis Puļķis (Latvijas Būvinženieru savienība), Igors Ponomarjovs (Latvijas Būvinženieru savienība).

Read all
Agrita Lūse

Būvniecība ES fondu projektos: ko un kā vērtē projektu uzraudzītāji? 0

Esam saņēmuši vēstuli no būvniekiem, kurā esam lūgti rosināt dialogu starp valsts institūcijām. Kā uzsver būvniecības uzņēmuma/ -u pārstāvji - nepieciešams rast risinājumu un novērst normatīvā regulējuma pretrunas, kas praksē iezīmējas ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu īstenotos projektos.

Read all
Agrita Lūse

Iepirkumi un krāpšanās to realizācijā. Arhitekta viedoklis. 0

Nosaucot lietas īstajos vārdos, iespējams nekas acumirklī nemainās. Taču sabiedrībai un nozarei tādejādi tiek sniegts nepārprotams signāls, ka nejēdzība ir pamanīta, saprasta, analizēta un ieguvusi apzīmējumu. Un tas jau ir kaut kas vairāk kā jēru klusēšana. Žurnālista ētika pieprasa neizpaust savus ziņu avotus, tāpēc šoreiz, balstoties uz patiesiem notikumiem, izgaismosim kādas nepatīkamas tendences no Rīgas attālāku pašvaldību projektēšanas un būvniecības iepirkumos, kā arī objektu realizācijā.

Read all