Kaspars Beitēns

Par aktualitātēm būvniecības nozares politikā 0

Nozares iekšienē kārtējo reizi aktualizējas jautājums par stīvu, neefektīvu būvprojekta ekspertīzes procedūru, atskan dažādi ierosinājumi par ekspertīzes apjoma samazināšanu vai pat eksperta slēdziena padarīšanu par informatīvu. Tas tiek pamatots ar pretrunām likumdošanā un neskaidru atbildības sadalījumu (starp projektētāju un ekspertu).

Lasīt visu
Agrita Lūse

Būvju ugunsdrošība – riski ir augsti 0

Pētot pozitīvos statistikas datus par būvniecību un pārlūkojot pēdējos gados ekspluatācijā pieņemtās jaunbūves, pārbūvētos un restaurētos objektus, diemžēl, prieks par paveikto jāatšķaida ar rūgtu patiesību, ka ēkās ugunsnelaimes riski ir augsti dēļ nekorekti veiktām izbūvēm un neloģiski plānotiem evakuācijas maršrutiem.

Lasīt visu
Toms Kārlis Broks

Negodprātīgas būvniecības ēras beigu sākums 0

2019. gada sākumā plašākam sabiedrības lokam kļuva pieejams Senāta spriedums lietā SKA-506/2018 (turpmāk - Spriedums), ar kuru Senāts atzina, ka daudzdzīvokļu mājas būvniecība zem “viesu mājas” aizsega ir prettiesiska un attiecīgi izdotā būvatļauja (turpmāk – Būvatļauja) ir atceļama. Spriedums, visticamāk, mazinās negodprātīgu nekustamo īpašumu attīstītāju iespējas, formāli izpildot likuma prasības, sasniegt sev vēlamu, bet likuma jēgai neatbilstošu rezultātu.

Lasīt visu
Jānis Uzulēns

Dažas labas lietas būvniecības nozarei 0

Angļu māklas kritiķis un sociālais domātājs Džons Raskins ir sacījis, ka „ir muļķīgi maksāt pārāk daudz, taču vēl muļķīgāk ir maksāt pārāk maz. Ja maksājat par daudz, Jūs zaudējat kādu naudas summu, tas arī viss. Taču ja maksājat par maz, Jūs reizēm zaudējat visu, jo iegādātā manta nespēj pildīt savu uzdevumu. Ekonomikas likumi neļauj iegūt ko vērtīgu par lētu naudu. Ja pieņemat vislētāko piedāvājumu, Jums jārēķinās ar risku, kuru uzņematies, un ja to uzņematies, tad Jums acīmredzot ir pietiekami daudz naudas, lai maksātu par ko labāku.”

Lasīt visu
Lelde Laviņa

Obligātā apdrošināšana būvniecībā – butaforija 0

Būvniecības procesa neatņemams elements ir būvdarbu veicēja un citu būvniecības procesā iesaistīto būvspeciālistu (projektētāja, eksperta, būvuzrauga) obligātā civiltiesiskā apdrošināšana. Būvdarbu veicēja gadījumā obligāta ir gan būvdarbu veicēja civiltiesiskās (jeb tā saucamās vispārējās civiltiesiskās) atbildības apdrošināšana, gan profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Lasīt visu
Agrita Lūse

Andrejs Laškovs: Mazie un vidējie uzņēmēji – lielo būvkompāniju ķīlnieku lomā 0

Andrejs Laškovs, Riga rent Finansu direktors vietnē Delfi.lv norāda uz kādu problēmu būvniecībā. Latvijā vēsturiski ir izveidojusies situācija, kad atsevišķi lielie uzņēmumi nepamatoti aizkavē samaksu par godīgi un kvalitatīvi padarītu darbu, jo apzinās, ka nelielam uzņēmumam ir apgrūtinoši tiesiskā ceļā cīnīties ar lielajiem ģenerāluzņēmējiem, kuru rīcībā ir ievērojami lielāki resursi, tostarp labi apmaksāti juristi un sabiedrisko attiecību speciālisti.

Lasīt visu