Normunds Tirāns

Par “Z-Towers” būvkonstrukciju risinājumiem 0

Publiskajā telpā ir dzirdamas dažādas spekulācijas par “Z-Towers” konstrukciju drošumu. Vairākkārt esmu apgalvojis to, ka manuprāt “Z-Towers” ir drošākā augstceltne Rīgā, tālāk centīšos aprakstīt faktus kas, manuprāt, apliecina šo apgalvojumu.

Lasīt visu
Agrita Lūse

Balstīšanās uz speciālistu pieredzi – līdzekļu aizplūšana starpniecībai 1

VBN darba grupa, tai skaitā jautājumā par regulējuma izmaiņām attiecībā uz pienākumu piesaistīt atbildīgos būvspeciālistus tikai uz darba līguma pamata piedalījās šādi nozares pārstāvji: Baiba Fromane – Latvijas Būvniecības padomes priekšsēdētāja, piedalās: Kaspars Zeme (Latvijas Būvuzņēmēju Partnerība), Anna Upena (Latvijas Būvuzņēmēju Partnerība), Normunds Grinbergs (Latvijas Būvnieku asociācija), Kaspars Bondars (LĢTS), Ervīns Tomofejevs (Latvijas Arhitektu savienība), Elīna Rožulapa (Latvijas Arhitektu savienība), Agnese Frīdenberga (biedrība “Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS”), Roberts Vecums -Veco (Latvijas Amatniecības kamera), Ilmārs Leikums (Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācija), Zane Koroļa (SIA CMB), Normunds Tirāns (Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija), Jānis Rāzna (Transportbūvju inženieru asociācija), Jānis Klismets (Transportbūvju inženieru asociācija), Vilnis Puļķis (Latvijas Būvinženieru savienība), Igors Ponomarjovs (Latvijas Būvinženieru savienība).

Lasīt visu
Agrita Lūse

Būvniecība ES fondu projektos: ko un kā vērtē projektu uzraudzītāji? 0

Esam saņēmuši vēstuli no būvniekiem, kurā esam lūgti rosināt dialogu starp valsts institūcijām. Kā uzsver būvniecības uzņēmuma/ -u pārstāvji - nepieciešams rast risinājumu un novērst normatīvā regulējuma pretrunas, kas praksē iezīmējas ar Eiropas Savienības (ES) līdzfinansējumu īstenotos projektos.

Lasīt visu
Agrita Lūse

Iepirkumi un krāpšanās to realizācijā. Arhitekta viedoklis. 0

Nosaucot lietas īstajos vārdos, iespējams nekas acumirklī nemainās. Taču sabiedrībai un nozarei tādejādi tiek sniegts nepārprotams signāls, ka nejēdzība ir pamanīta, saprasta, analizēta un ieguvusi apzīmējumu. Un tas jau ir kaut kas vairāk kā jēru klusēšana. Žurnālista ētika pieprasa neizpaust savus ziņu avotus, tāpēc šoreiz, balstoties uz patiesiem notikumiem, izgaismosim kādas nepatīkamas tendences no Rīgas attālāku pašvaldību projektēšanas un būvniecības iepirkumos, kā arī objektu realizācijā.

Lasīt visu
Lelde Laviņa

“Zelta griezuma” meklējumi būvniecības projektu īstenošanā 2

Pēdējo mēnešu laikā sabiedrībā plašu rezonansi ieguvusi būvdarbu līguma izbeigšana ar PS “RERE BŪVE 1” par Jaunā Rīgas teātra pārbūvi (JRT). Proti, pamatojoties uz būvnieka pieļautajiem kavējumiem un pārkāpumiem, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” šā gada jūlijā vienpusēji izbeidza 2018. gada 3. jūlijā noslēgto būvdarbu līgumu, kas paredzēja teātra pārbūvi 2 gadu laikā par aptuveni 21 miljonu euro.

Lasīt visu
Lelde Laviņa

Būvniecības publiskie iepirkumi melnā vēža spīlēs 0

JRT lietā tiesas uzliktam liegumam VAS “Valsts nekustamie īpašumi” slēgt līgumu par teātra būvniecības turpināšanu var būt dramatiskākas sekas, nekā sākotnēji šķiet. Liegums nav savietojams ar būvniecības līgumu dabu.

Lasīt visu