← All conferences

Pilsētu kvartālu konference 2024

Pilsētu kvartālu attīstībai veltītā konference notiks 2024. gada 5. jūnijā Svitenes muižā Bauskas novadā. Precīzs programmas saturs sekos vēlāk.

Konferences papildinājums būs ekskursija Svitenes muižā un stāsts par tās vēsturi. Ja ir vēlme apmeklēt konferenci, jāpiesakās elektroniski gunita.jansone@inbox.lv, agrita.luse@gmail.com. Transportu organizatori nenorošina, tāpēc iesakām kooperēties ar kolēģiem nokļūšanai uz Svitenes muižu.