All events 14.04.2016

FM aicina neizsludināt konkursus būvdarbu līgumdarbiem

FM aicina neizsludināt konkursus būvdarbu līgumdarbiem

Kārtējais vērtīgais pienesums būvniecības nozarei no valsts ierēdņiem izpaudies kā ieteikums publiskajiem pasūtītājiem (pašvaldībām, valsts akciju sabiedrībām, citām institūcijām) atturēties no būvniecības konkursu izsludināšanas līdz nenoskārstam datumam kaut kad rudenī.

Jo, lūk, savlaicīgi nav pieņemts jaunais Publiskā iepirkuma likums, ko paredz ES direktīvas.

Lai ieviestu jaunās ES direktīvas, Latvijai līdz 18.aprīlim būtu jāpieņem divi Finanšu ministrijas uzraudzībā topošie tiesību akti – Publiskā iepirkuma likumprojekts un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likumprojekts. Šie likumi iestrēguši gaiteņos, kur vairums kabinetos sēž par nodokļu maksātāju naudu. Solījumi no FM par jauno likumu stāšanos spēkā attiecināmi uz rudeni, turklāt pat nenorādot datumu, bet līdz tam tiek izteikts aicinājums pasūtītājiem neizsludināt būvniecības konkursus, ja būvdarbu līguma summa pārsniedz 5222000EUR, jo uz to neattieksies pēc 18.aprīļa spēkā stājušās ES direktīvas.

Būvnieki gaidiet, kad ministrijas izdarīs savus mājas darbus, gan izstrādājot programmas ES findu līdzfinansējuma izmantošanai, gan likumus. Grūti piemeklēt citu vārdu kā kā rekets. Likumīgs, valsts institūciju atbalstīts rekets. Tiek zaudēts laiks, kas tik ļoti nepieciešams produktīvam darbam būvlaukumos. Tās nav dabas katastrofas, bet gan ierēdņu neizdarības, kas vajā Latviju.

Citāti no FM 08.04.2016. izsūtītā dokumenta:

“… iesakām iepirkumus, kuros paredzamā līgumcena sasniedz vai pārsniedz Eiropas savienības noteiktās līgumcenu robežvērtības, izsludināt vai uzsākt (tām iepirkumu procedūrām, kurām nav jāpublicē paziņojums par līgumu (dalības uzaicinājums), un likumu 2.pielikuma B daļas pakalpojumu iepirkumiem) līdz 2016.gada 17.aprīlim, lai nodrošinātu šo iepirkumu atbilstību Eiropas savienības tiesību normām.

….

No 2016.gada 18.aprīļa līdz brīdim, kad spēkā stāsies jaunie likumi (spēkā stāšanās prognozējamais laiks – šī gada rudens), aicinām, lai mazinātu iespējamos riskus, ka veiktie iepirkumi tiek atzīti par veiktiem neatbilstoši Eiropas Savienības tiesiskajam regulējumam, atlikt iepirkumu, kuros paredzamā līgumcena sasniedz vai pārsniedz Eiropas Savienības noteiktās līgumcenu robežvērtības, uzsākšanu.”

IMG_20160414_165437_ists

IMG_20160414_165457_ists