All events 27.03.2016

Standartizācijas tehniskās komitejas (STK) priekšsēdētājs – Mārtiņš Studers

Standartizācijas tehniskās komitejas (STK) priekšsēdētājs – Mārtiņš Studers

Mārtiņu Studeru, projektētāju pēc izglītības un „Peikko Latvija” izpilddirektoru, kā arī aktīvu „Latvijas Būvniecības” redkolēģijas un satelītpasākumu dalībnieku, 2015. gada 6. novembrī ievēlēja par LVS STK priekšsēdētāju uz 4 gadiem, kā to paredz komitejas nolikums.

Priekšsēdētāja kandidatūru izvirza STK locekļi. STK ir pārstāvētas ar būvniecību saistītas organizācijas: Būvniecības valsts kontroles birojs; EM Būvniecības un mājokļu politikas departaments; Ilgtspējīgas būvniecības padome; Inženieru birojs “Būve un forma”; Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija; Rīgas Tehniskā universitāte; “Baltic International Construction Partnership”; “Peikko Latvia” un citas. Standartizācijas tehniskās komitejas vadība ir atbildīga par standartizāciju noteiktā STK darbības jomā. STK ņem vērā Eiropas un starptautisko standartizācijas organizāciju (CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC, ITU) darbu, kas ietilpst darbības jomā un citu LVS/STK darbu saistītajās jomās.