Lelde Laviņa

“Zelta griezuma” meklējumi būvniecības projektu īstenošanā 2

Pēdējo mēnešu laikā sabiedrībā plašu rezonansi ieguvusi būvdarbu līguma izbeigšana ar PS “RERE BŪVE 1” par Jaunā Rīgas teātra pārbūvi (JRT). Proti, pamatojoties uz būvnieka pieļautajiem kavējumiem un pārkāpumiem, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” šā gada jūlijā vienpusēji izbeidza 2018. gada 3. jūlijā noslēgto būvdarbu līgumu, kas paredzēja teātra pārbūvi 2 gadu laikā par aptuveni 21 miljonu euro.

Read all
Lelde Laviņa

Būvniecības publiskie iepirkumi melnā vēža spīlēs 0

JRT lietā tiesas uzliktam liegumam VAS “Valsts nekustamie īpašumi” slēgt līgumu par teātra būvniecības turpināšanu var būt dramatiskākas sekas, nekā sākotnēji šķiet. Liegums nav savietojams ar būvniecības līgumu dabu.

Read all
Kaspars Beitāns

Atsakās no RERE Būve 1 pakalpojumiem 0

2019.gada vasaras būvniecības nozares aktualitāte – samilzušais un medijos nonākušais strīds ap Jaunā Rīgas Teātra ēkas atjaunošanu. Valsts nekustamie īpašumi paziņo par līguma lauzšanu, Būvuzņēmējs steidz vainot projekta kvalitāti, Pasūtītājs norāda uz termiņu neievērošanu un darbu veicēja nekompetenci, Projektētājs piesaka karu mafijai... Skaidrs, ka šajā strīdā neviens nav "balts un pūkains".

Read all
Kaspars Beitāns

Par aktualitātēm būvniecības nozares politikā 0

Nozares iekšienē kārtējo reizi aktualizējas jautājums par stīvu, neefektīvu būvprojekta ekspertīzes procedūru, atskan dažādi ierosinājumi par ekspertīzes apjoma samazināšanu vai pat eksperta slēdziena padarīšanu par informatīvu. Tas tiek pamatots ar pretrunām likumdošanā un neskaidru atbildības sadalījumu (starp projektētāju un ekspertu).

Read all
Agrita Lūse

Būvju ugunsdrošība – riski ir augsti 0

Pētot pozitīvos statistikas datus par būvniecību un pārlūkojot pēdējos gados ekspluatācijā pieņemtās jaunbūves, pārbūvētos un restaurētos objektus, diemžēl, prieks par paveikto jāatšķaida ar rūgtu patiesību, ka ēkās ugunsnelaimes riski ir augsti dēļ nekorekti veiktām izbūvēm un neloģiski plānotiem evakuācijas maršrutiem.

Read all
Toms Kārlis Broks

Negodprātīgas būvniecības ēras beigu sākums 0

2019. gada sākumā plašākam sabiedrības lokam kļuva pieejams Senāta spriedums lietā SKA-506/2018 (turpmāk - Spriedums), ar kuru Senāts atzina, ka daudzdzīvokļu mājas būvniecība zem “viesu mājas” aizsega ir prettiesiska un attiecīgi izdotā būvatļauja (turpmāk – Būvatļauja) ir atceļama. Spriedums, visticamāk, mazinās negodprātīgu nekustamo īpašumu attīstītāju iespējas, formāli izpildot likuma prasības, sasniegt sev vēlamu, bet likuma jēgai neatbilstošu rezultātu.

Read all