Būvtirgū krīt kompetence 0

Vērtējot situāciju būvniecībā Latvijā kopumā, vērojams liels kompetences trūkums visos procesa posmos – gan projektēšanā, gan būvniecībā. Iemesli meklējami ne pārāk kvalitatīvajā izglītības sistēmā, būvniecības dalībnieku paviršajā attieksmē, labu speciālistu aizbraukšanā uz ārzemēm.

Read all
Agrita Lūse

Projektēšana un tās produkts – pasūtītāja vērtējums 1

Kāda projekta pasūtītāji, kas nevēlējās sevi nosaukt, ģenerālās līnijās iezīmē projektēšanas aspektus, problemātiku un dažus riskus procesā “projektē&būvē” (design&build”). Juridiski mūsu valstī būvprojekta vadītājs var būt ģenerāluzņēmējs, kas sev kā apakšuzņēmējus piesaista arhitektus. Taču ir būtiski, lai būvniekam un arhitektam būtu līdzvērtīga pieredze, nevis atšķirīga, piemēram, būvnieks realizējis lielus objektus, bet arhitekts strādājis privātajā sektorā.

Read all
Gunita Jansone

Kādas ir patiesās ID karšu ieviešanas izmaksas? 0

Saistībā ar ēnu ekonomikas apkarošanas plāna izstrādi Ekonomikas ministrijā tika dibināta darba grupa, kuras priekšlikumus tālāk virzīs uz Finanšu ministriju. Darba grupā no biedrības BDCC piedalījās Jānis Uzulēns, bet viedokļus bija iespēja izteikt visiem biedriem. Biedrību BDCC uztrauc ID karšu ieviešanas principi būvlaukumā. Pati ideja ir atbalstāma, bet pastāv bažas par tās izkropļošanu.

Read all
Agrita Lūse

Kā atrast īsto? Ne jau savu pusīti, bet projektētāju 1

Projektēšanas kvalitātes problemātika kļuvusi par karstu kartupeli – ne ārā izspļaut, ne norīt, ne malā nolikt, ne atrisināt. Kā apturēt kompetences pazemināšanos? Kā ieviest kaut neformālu skaidrību par to, kas ir labs projektētājs?

Read all

Būvniecības izglītībai nepieciešami uzlabojumi 0

Studenti, kas sāk praksi uzņēmumos, nav spējīgi pilnvērtīgi iesaistīties projektu izstrādes un saskaņošanas procesos, kur jāsadarbojas ar citu profesiju pārstāvjiem. Viedokļa autori: "BIIG" aktīvisti Raivo Kalderauskis, Eva Anna Pasova, Madara Peiseniece, Juris Barkāns, Pauls Ragainis

Read all
Gunita Jansone

Kas būvnozarei traucē sakārtoties jeb Būvuzņēmējiem tomēr patīk, ka viņus kāds tin ap pirkstu 0

Ar būvuzņēmēju interešu aizstāvību būtu jānodarbojas sabiedriskajām organizācijām, kuru Latvijā šajā nozarē ir pāri par 20. Bet ko šīs NVO dara patiesībā?

Read all