Jānis Uzulēns

Dažas labas lietas būvniecības nozarei 0

Angļu māklas kritiķis un sociālais domātājs Džons Raskins ir sacījis, ka „ir muļķīgi maksāt pārāk daudz, taču vēl muļķīgāk ir maksāt pārāk maz. Ja maksājat par daudz, Jūs zaudējat kādu naudas summu, tas arī viss. Taču ja maksājat par maz, Jūs reizēm zaudējat visu, jo iegādātā manta nespēj pildīt savu uzdevumu. Ekonomikas likumi neļauj iegūt ko vērtīgu par lētu naudu. Ja pieņemat vislētāko piedāvājumu, Jums jārēķinās ar risku, kuru uzņematies, un ja to uzņematies, tad Jums acīmredzot ir pietiekami daudz naudas, lai maksātu par ko labāku.”

Read all
Lelde Laviņa

Obligātā apdrošināšana būvniecībā – butaforija 0

Būvniecības procesa neatņemams elements ir būvdarbu veicēja un citu būvniecības procesā iesaistīto būvspeciālistu (projektētāja, eksperta, būvuzrauga) obligātā civiltiesiskā apdrošināšana. Būvdarbu veicēja gadījumā obligāta ir gan būvdarbu veicēja civiltiesiskās (jeb tā saucamās vispārējās civiltiesiskās) atbildības apdrošināšana, gan profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.

Read all
Agrita Lūse

Andrejs Laškovs: Mazie un vidējie uzņēmēji – lielo būvkompāniju ķīlnieku lomā 0

Andrejs Laškovs, Riga rent Finansu direktors vietnē Delfi.lv norāda uz kādu problēmu būvniecībā. Latvijā vēsturiski ir izveidojusies situācija, kad atsevišķi lielie uzņēmumi nepamatoti aizkavē samaksu par godīgi un kvalitatīvi padarītu darbu, jo apzinās, ka nelielam uzņēmumam ir apgrūtinoši tiesiskā ceļā cīnīties ar lielajiem ģenerāluzņēmējiem, kuru rīcībā ir ievērojami lielāki resursi, tostarp labi apmaksāti juristi un sabiedrisko attiecību speciālisti.

Read all
Jānis Uzulēns

FIDIC jāievieš visos valsts iepirkumos 1

Sekmīgas un attīstītas valstis jau sen būvniecības nozares līgumos izstrādājušas savus standartus, praktiski regulējot attiecības starp nozares dalībniekiem visos attiecību etapos. Virkne valstu izmanto FIDIC (tajā skaitā arī nemaz ne tik sekmīgas valstis, piemēram, pēc OECD vērtējuma) kā standartu valsts iepirkumos. Un tad ir Latvija – unikāla, sekmīga un varena valsts, ja to vētī pēc būvniecības nozares rādītājiem.

Read all
Jānis Uzulēns

Publisko Finanšu ministrijas un LIKA izstrādātās FIDIC līgumu veidnes 0

Finanšu ministrijas darba grupā, kurā piedalījās arī Latvijas inženierkonsultantu asociācijas (LIKA) pārstāvji, pabeigusi darbu pie divām FIDIC (Fédération Internationale Des Ingénieurs-Conseils) standarta būvniecības līgumu veidnēm. To galvenais uzdevums - standartizēt un vienkāršot iepirkumu sistēmu.

Read all
Inese Aizstrauta

Būvniecības nozares attīstības “buksēšana” likumiskā ceļā 0

Inese Aizstrauta kopš 2015. gada vadīja Ķekavas novada pašvaldības Būvvaldi un pati praksē sajuta, kā darbojas un nedarbojas jaunais “Būvniecības likums”.

Read all