← All articles

Izglītības kampaņas Mācies būvniecību dienasgrāmata 2023/2024

Kampaņa Mācies būvniecību ir sākusi savu astoto sezonu un 2023/2024 mācību gada laikā aicina skolniekus un studentus iepazīt inženieru, būvkonstruktoru, arhitektu, būvniecības tāmētāju, mikroklimata speciālistu, projektu un būvdarbu vadītāju profesijas. Īpaši aktuāla ir kampaņas nozime tieši tagad, kad radošo industriju augstskolās ir nesamērīgs konkurss, kas saražos vien dažus ģēnijus un dažus speciālistus, kas mācēs ar savu profesiju nopelnīt cienījamu iztiku.

Downloads

Vēlētos aicināt skolniekus pievērsties cienījamajai inženieru profesijai, bet inženierzinātņu studentiem noteikti vēlētu mācību laiku izmantot produktīvi, pie iespējas teorētiskās zināšanas no mācībām brīvajā laikā papildinot ar praksi būvlaukumos. Ja vien ir prasmes, zināšanas un, pats galvenais, nemitīga zinātkāre apgūt jauno, inženierim nekad nebūs jāuztraucas par darba trūkumu vai cienījamu atalgojumu. Turklāt būves un ēkas ir plašai sabiedrībai redzamas, tās kalpo sabiedrības attīstībai, būvinženieru ikdiena ir piepildīta, protams, ar izaicinājumiem un arī gandarījumu par pabeigtiem projektiem.

Smiltenes tehnikuma būvniecības nozares programmu audzēkņi 2023. gada 26. septembrī kopā ar programmas vadītāju Aināru Poikānu uin citiem pasniedzējiem apmeklēja divus valsts nozīmes infrastruktūras objektus. Pirmais no tiem bija Austrumu maģistrāle (būvnieki PA ACB, TILTS) – satiksmes loks, kas savieno Rīgas apkaimes un mazina auto satiksmes noslodzi cauri pilsētas centram. 2023.gadā ekspluatācijā nodotos maģistrāles posmus studentiem izrādīja ACBR Tiltu nodaļas vadītājs Sandis Junkers, iepazīzstinot ar būvniecības tehnoloģiju un sarežģīto ģeoloģiju.

Nākamais apskates objekts bija Ķekavas apvedceļš, pirmais Publiskās Privātās Partnerības projekts Latvijā. Paveikto ar gandarījumu izrādīja projekta attīstītāja Ķekava ABT ģenerālmenedžeris Juris Fridmanis. Ķekavas apvedeļš iekļauj lielu skaitu pievadceļu, pārvadu, rotācijas apļu izbūvi, lai veicinātu šajā posmā drošu satiksmi un ērtu piekļuvi apdzīvotajām vietām. Ir uzbūvēts gājēju tikts ar skatu plarformu, pārdomāta tuneļu estētika ar izgaismojumu un grafiti mākslu. Vēriens un kvalitāte šajā objektā ir apliecinājums, ka Latvijā iespējams realizēt nozīmīgus infrastruktūras objektus pašu spēkiem. Darāmā un izaicinājumu  šajā jomā vēl daudz, nākotnē inženierijas speciālisti būs nepieciešami.

Izglītības kampaņas Mācies būvniecību 2023/2024.gada notikumu dienasgrāmata 2023.gada 3.oktobrī turpinājās ar RTU un RISEBA studentu, kopskaitā 30,  jaunās Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas apmeklējumu. Skolas ēka ir atzīta par ilgtspējīgāko projektu Baltijas mērogā 2023.gadā, pateicoties augstajam enerģijas ekonomijas līmenim, iedvesmojošajai arhitektūrai, gaišajam un plašajam interjeram. Ienākot hallē, plašuma sajūtu veicina arī virsgaismu konstrukcija, bet ēkai pa vidu atvērtais iekšpagalms ir gan relaksāciju zona, gan arī labā laikā iespējams šeit novadīt kādu lekciju. Daļa no jumta arī ir apzdzīvojama, iespējams te notiks kādas astranomijas lekcijas. Skolai pieguļ jaunbūvētā arēna ar skrejceļu, laukumiem basketbolam un volejbolam, kā arī vieglatlētikas disciplīnu zonām. Papildus ir trenažieru, cīņas, aerobikas zāles. Pievilcīgā mācību vide ir bijusi pamats ģimnāzijas popularitātei un nepieciešamībai atvērt papildus 9.klases, lai pēc iespējas vairāk apkaimes skolnieku varētu zināšanās apgūt modernā vidē. Studentus ar skolas ēku iepazīstināja un visu izrādīja Edgars Asars, Ogres pašvaldības projektu vadītājs. Ģimnāzijas ēka nav pirmais Edgara vadītais projekts, savulaik sekmīgi novadīta Ogres bibliotēkas jaunbūve, kas arī saņēmusi balvas Latvijas un ārvalstu būvniecības un arhitektūras konkursos. Ogres Valsts ģimnāzijas ēkas projekta autori ir arhitektu birojs Nams, Māris Malahovskis un komanda, būvnieki MMG, būvuzraugi Acorda/Firma L4.

RTU BF studenti 2023. gada 10.oktobrī Forma 2 līdzīpašnieka Māra Tidriķa vadībā iepazinās ar medicīnas centrs ARS topošajām telpām, kuras otrās būvniecības kārtas ietvaros tiek pārbūvētas un atjaunotas Jāņa Asara ielā Rīgā kādreizējās Sarkanā krusta slimnīcas ēkā. Apskatē piedalījās arī objekta būvnieka Selva Būve administrācijas pārstāve Inga Urnika. Objekts ir unikāls Rīgas vēsturiskā centra kontekstā, jo pamazām tiek atjaunots vērienīgs medicīnas kvartāls, kur turpmāk būs saņemami augstvērtīgi medīcinas pakalpojumi. Pasūtītājam ir svarīgas arī ēku autentiskās vērtības, kas tiek integrētas modernajos risinājumos.

O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas 8. un 9.klases skolnieki kampaņas Mācies būvniecību ietvaros 2023. gada 16.oktobrī uzņēma viesos pieredzes bagāto restaurācijas meistaru Gunti Vecvagaru un Rīgas Celtniecības koledžas arhitektu metodiskās komisijas vadītāju, profesionāli priekšmetu skolotāju un lektori Danielu Petkunu. Aptuveni stundu garā lekcijā 120 skolnieku auditorija varēja iepazīties ar koka restaurācijas aizkulisēm, ar dažādiem objektiem, kur veikti restaurācijas darbi un arī iespēju apgūt cienījamo restauratora amatu. Otra tēma skāra arhitekta – tehniķa apgūšanas iespējas un nepieciešamās zināšanas, kas veido šīs profesijas pamatus. Šī ir pieprasīta nākotnes profesija, tā ir iespēja strādāt attālināti un apvienot radošo un racionālo aspektu.

Zaļākā biroju ēka Rīgā VERDE, kuras nosaukuma tulkojums no latīņu valodas nozīmē zaļš, 2023.gada 17.oktobrī uzņēma viesos Rīgas Celtniecības koledžas (topošos restauratorus un arhiektus – tehniķus), RTU APF , RISEBA FAD, RTU Būvniecības fakultātes studentus – kopskaitā 120 klausītāju auditoriju. Par ēkas arhitektūrās koncepciju stāstīja tās autori no arhitektu biroja ARHIS ARHITEKTI Andris Kronbergs un Jānis Zvjenieks, bet būvniecības procesa sarežģītos posmus izrādīja Vladislavs Gabrens, Forma 2 būvuzraugs. Biroju komplekss VERDE noteikti ir viens no spožākiem arhitektūras paraugiem jauno biroju kontekstā, jau projektēšanas stadijā saņemot starptautiski atzītu apliecinājumu par ilgtspējīgām projektēšanas metodēm un to tālāku pārnešanu uz būvniecību un ekspluatāciju.

Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas skolnieki 2023. gada 19.oktobrī kampaņas Mācies būvniecību ietvaros viesojās divos nesen Liepājā atjaunotajos objektos, kuri elegantā veidā sagalabājuši stāstus par vēsturiskiem notikumiem un autentisko materialitāti. Parka paviljons, kas no jauna tapis kā precīza rekonstrukcija vēsturiskajam apjomam, atdzimis pateicoties uzņēmumam UPTK un Liepājas uzņēmēju Kirhneru būvnieku dinastijai. Kādreiz senajos laikos šeit viesojušies augsti viesi, bet pēdējie gadi jau šajā gadsimtā paviljona dzīvē bijuši trauksmaini, kas noslēgušies ar ugunsgrēku, nebūtībā aiznesot pilnīgi visu. Arhīvu skices Kirhneru ģimenei palīdzēja izpētīt ēkas būtību, tās dzīvi un  formas un īstenot soli pa solim rekonstrukciju. Par to visu tikšanās reizē ģimnāzijas skolniekiem stāstīja Sandis Kirhners, šā projekta vadītājs.  Liepājā labi zināmā Berči arhitektūras mantojumu vēsturisko ugunsdzēsēju depo atjaunojis vietējais uzņēmums Vega 1 Serviss, ierīkojot modernas biroja telpas ar pietāti pret autentiskajām struktūrām. Skolniekiem par ugunsdzēsēju depo atdzimšanu stāstīja interjera dizainere Zigrīda Atāle, kas projekta īstenošanā darbojusies no sākuma līdz pat nodošanai ekspluatācijā.

Kampaņas Mācies būvniecības ietvaros 2023. gada 24. oktobrī RTU BF 1.kursa studenti iepazinās ar Raila Baltica Rīgas stacijas posma trases betona pārvadu, kas izbūvēts vietā, kur pagaidām vēl ir uzbērums, aizsedzot skatu no Centrāltirgus uz Vecrīgu. Līdz ar betonētās estakādes nodošanu ekspluatācijā, tiks veikts nākamais posms – uzbēruma norakšana. Par būvniecības darbu cikliem stāstīja betonēšanas uzņēmuma Nord X speciālisti – Mārtiņš Prūsis un Imants Oskars Nolbergs.

2023.gada 26.oktobrī karjeras izvēles veicināšanas kampaņa Mācies būvniecību viesojās Rīgas Tehniskajā universitātē Būvniecības fakultātē lekciju cikla Ievads būvniecībā ietvaros pie civilēku un transportbūvju 1.kursa studentiem. Tie, kas savu nākotni vairāk saredz civilajā būvniecībā, klausījās divas nozīmīgas lekcijas – betonēšanas uzņēmuma Nord X projektu vadītājs Raimonds Leitēns iepazīstināja ar betonēšanas procesu, vērienīgiem objektiem (piemēram, dzelzsbetona pārvads Raila Baltica Rīgas dzelzceļas stacijas posmā, kas ļaus norakt uzbērumu, sasaistot Vecrīgu un Centrāltirgu), kuros izpildīti sarežģīti betonēšanas darbi, kā arī atklāja karjeras veidošanas ceļu būvniecības nozarē. Daudzie jautājumi no auditorijas liecināja par ieinteresētību. Otrs lektors bija Latvijas viena no lielākajiem arhitektu birojiem ARHIS ARHITEKTI partneris, arhitekts Raimonds Saulītis. Savā stāstījumā ieskicējot liela arhitektu biroja ikdienu, kas saistīta ar vērienīgiem projektiem un konceptu izstrādi, Raimonds Saulītis pievērsās šobrīd vienam no lielākajiem objektiem – Preses nams, kas ietvers biroju ēku, futbola laukumu virs autostāvvietas, autostāvvietas, skolu.  Projekts ieguvis ilgtspējas novērtējumu BREEAM Excellent. Studenti tika iepazīstināti ar koncepta izstrādes, sākumu, projektēšanas procesu, būvniecības struktūru un tika ieskicēta arī apjomīgā projekta iecere, jo šobrīd tiek īstenota viena no kārtām, pārējās kārtas plānotas secīgi pēc tam. Jāpiebilst, ka arhitektūras projekts kopumā ir piemērs veiksmīgai starptautiskajai arhitektu biroju sadarbībai. Preses nams – pasūtītājs – PN Project, Teritorijas attīstība, Būvprojekta vadība, Multifunkcionālā korpusa arhitektūra – Andris Kronbergs, Raimonds Saulītis, Artūrs Šteinbergs, Andis Alksniņš, Ieva Orbidāne, Andris Austriņš, Reinis Prēdelis, Asgers S. Bonde, Krista Sviķe – Manja, Emīls Stīpnieks, Rihards D. Valts, Jekaterina Kurņikova un Laura Liepniece (interjers), sabiedrotie viesnīcas ēkas arhitektūra – KSP Jurgen Engel Architekten, biroju ēkas arhitektūra – ARROW Architects ApS.

Topošie transportbūvju speciālisti klausījās 2 lektorus – Matīsu Vīksni, A.C.B. projektu vadītāju, un  Edgaru Smeili, ACBR Tiltu departamenta projektu vadītāju. Matīss Vīksne atskatījās uz savu karjeru, no kuras var pamācīties studenti, jo ceļa sākumā jābūt vienkāršajiem darbiem būvlaukumā, iepazīstot to specifiku, pēc tam jau ar pieredzi var kāpt pa karjeras kāpnēm uz augšu. Matīss ir piedalījies vairākos uzņēmuma vērienīgajos projektos – Viļņas lidostas pārbūve, Ķekavas apvedceļa izbūve, sācis kā tāmētājs, ar laiku kļūstot par projektu vadītāja vietnieku. Ķekavas apvedceļa tapšana tika izklāstīta strukturēti un viegli uztverami, pieminot inovācijas, laika grafikus, izaicinājumus. Edgars Smeilis bija viens no projektu vadītājiem Ķekavas apvedceļa posmā, kur tika izbūvēta MMS siena, kas uztverama kā inovācija Latvijas ceļu būves kontekstā, kā arīk pastāstīja par citiem uzņēmuma realizētajiem projektiem, piemēram tiltu pār Gauju Strenčos.

2023. gada 1.novembris studentiem no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes kopā ar profesori Sandru Gusti un Rīgas Celtniecības koledžas bija piepildīts ar nozīmīgu objektu apmeklējumiem un speciālistu stāstījumiem par būvniecību, arhitektūru un būvkonstrukcijām. Pirmais apskates objekts bija Latvijas Valsts meži klientu apkalpošanas centrs Jelgavā (arhitektūra @5.iela, būvnieks Selva Būve), ilgtspējīgas būvniecības un arhitektūras piemērs, koka potenciāla izmantošanas radošs paraugs. Studentus uzņēma Latvijas Valsts meži pārstāvis Gatis Grants. Nākamais apskates objekts bija Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras projekts Rail Baltica integrēšanai Rīgas centra infrastruktūrā. Būvdarbus pēc principa projektē un būvē veica pilnsabiedrība RBBL, kurā apvienojušies trīs uzņēmumi: Binders, LNK Industries un Nordes Būve. Būvuzraudzību veica Firma L4. Realizētā projekta etapus no Daugavas krastmalas līdz pat Gogoļa ielai izrādīja Firma L4 pieredzējusī būvuzraudze Daina Bruža. Stāstījums mijās ar atbildēm uz studentu jautājumiem par izmantotajām tehnoloģijām un būvuzraudzības ikdienu. Nākamais projekts, ar kura īstenošanu jau iepazinās studenti kuplā pulkā, kopskaitā ap 100 klausītāji, bija atjaunotais Rīgas cirks (projekts NRJA, būvnieks AIDACO, būvuzraudzība CMB). Lektori Rīgas cirka apmeklējuma laikā bija projektu vadītāja Ieva Ozolina, arhitekts Zigmārs Jauja (NRJA), biedrības Zaļās mājas vadītājs Kristaps Ceplis un būvkonstruktors Matīss Apsītis. Valsts nekustamie īpašumi kūrētajā pārbūves un restaurācijas projektā Jaunais Rīgas teātris (projekts arhitekte Zaiga Gaile, Sarma@Norde) studenti no LBTU viesojās projektu vadītājas Kima Maskovska, Valsts budžeta projektu daļas vecākā attīstības projektu vadītāja Toma Andersona un Būvuzraudzības daļas būvuzrauga Guntara Stubura vadībā. Noslēgumā LBTU viesojās Ogres Valsts ģimnāzija (projekts NAMS, arhitekts Māris Malahovskis, būvnieks MMG, būvuzraudzība Akorda/ Firma L4) un Ogres bibliotēkā (projekts PBR, arhitekti Rūdis Rubenis, Valdis Onkelis).

Kampaņas Mācies būvniecību ietvaros 2023. gada 9. novembrī Rīgas Tehniskajā universitātē Būvniecības fakultātē pie 1. kursa studentiem lekciju cikla Ievads būvniecībā viesojās Māris Tidriķis, būvuzraugs, būvuzraudzības un inženierkonsultāciju uzņēmuma Forma 2 vadītājs un dibinātājs, un Gundars Vērpe, arhitekts, prasmīgs izsmalcinātu koka konstrukciju ēku projektētājs. Māris Tidriķis iepazīstināja ar personīgās karjeras izaugsmi, uzņēmuma dibināšanu un tā darbību vērienīgos Latvijas būvobjektos. Būvuzraugam dažkārt ir jāzina vairāk kā būvniekam, bet inženierkonsultantam jābūt kompetentam tehnoloģijās un to izmaksās. Abos gadījumos speciālists ir pasūtītāja interešu pārstāvis. Gundars Vērpe, ilgstošs lektors Liepājas Mākslas, mūzikas un dizaina vidusskolā, savu radošo darbību ir saredzējis komplicētu koka ēku projektēšanā, apvienojot izteiksmīgu formu valodu, funkciju un ilgmūžību. Koks ir kaprīzs, bet, ja ar šo iezīmi rēķinās un pārzina izpausmes, ar koka detaļām iespējams radīt brīnumainus apjomus. Viens no galvenajiem nosacījumiem koka ēku tapšanā ir ārkārtīgi augstas precizitātes aprēķini. Lai to paveiktu, diemžēl, tehnoloģijas ne vienmēr derēs, ir jāapgūst arī iespēja veikt aprēķinus bez ātro datorprogrammu palīdzības. Šī ir tēma, par kuru būtu iespējams runāt arī plašāk.

2023. gada 9.novembrī pie Transportbūvju 1.kursa studentiem viesojās Nord X projektu vadītājs Raimonds Leitēns, Mārtiņš Miķelsons, VIA Ražošanas direktors, un Kaspars Belovs, VIA Tehniskās daļas vadītājs. Mārtiņš Miķelsons un Kaspars Belovs studentiem atklāja iespējas veidot karjeru viena uzņēmuma ietvaros, piebilstot, ka VIA speciālistu mainība ir pavisam neliela – vidējais darba ilgums speciālistiem uzņēmumā ir 12 gadi. Gadu gaitā VIA sniedz iespēju izaugt darbiniekiem. VIA ir spēcīgs nozares uzņēmums minerālmateriālu jomā, karjeru izstrādē, akmens apstrādē un ir uzņēmums ar pārskatāmu struktūru un nozarē atpazīstams ar kvalitāti.

Kampaņa Mācies būvniecību kopā ar biedrības Zaļās mājas vadītāju Kristapu Cepli, kurš projektā piedalās ar Meža attīstības fonda atbalstu, 2023. gada 21.novembrī viesojās atjaunotajā Rīgas cirka ēkā. Aicināti iepazīt koka būvniecības iespējas arhitektūras risinājumos bija O.Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolas skolnieki kopār ar direktori Allu Štolceri, Rīgas Valsts 3. ģimnāzijas skolnieki. Kristaps Ceplis aicināja novērtēt Rīgas cirka ēkas jauno kupolu, kas izbūvēts no krusteniski līmētām koka plātnēm, ir drošs un noturīgs un izskatā noteikti estētiskāks kā līdzīgi veidojumi no citiem materiāliem. Koks būvniecībā atgriežas uz palikšanu, tiks izmantots gan privātmāju būvniecībā, gan apjomīgu sabiedrisku ēku tapšanā un rūpnīcu būvniecībā.

Jaunā Rīgas teātra ēka Lāčplēša ielā ekspluatācijā pēc pārbūves nodota 2023. gada nogalē. Pasūtītājs – Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) – pamatoti lepojas ar veikumu un, protams, uzņem viesus, lai izrādītu ēkas, kas ieguvusi jaunu elpu. 2024. gada 20.februārī JRT ēkā viesojās 30 O.Kalpaka Rīgas tautas daiļamatu pamatskolas skolnieki, kopā ar VNĪ projektu vadītājiem iepazīstot ēku, teātra zāles, aktieru telpas, skatuvi un arī iemēģinot pastaigāt pa trošu sietu virs black- box zāles, kas kalpo apgaismojuma un dekorāciju stiprināšanai dažādās variācijās, piemērojoties konkrētas izrādes kontekstam. Ēkas pārbūvi veica pilnsabiedriba SBSC, saskaņā ar arhitektes Zaigas Gailes arhitektūras projektu un Sarma&Norde Arhitekti būvprojektu.

Ogres Valsts ģimnāzijā kampaņa Mācies būvniecību viesojās 2024. gada 21.februārī, inženierzinātņu programmas skolniekus iepazīstinot ar ceļu būves ikdienu, Rīgas Tehniskās universitātes piedāvātajām izglītības programmām un arhitektu profesiju. Pie skolniekiem viesojās RTU būvkonstrukciju katedras pētniece Dr.Sc.Ing. Andīna Sprince, ceļu būves uzņēmuma A.C.B. projektu vadītājs Matīss Vīksne un RTU Arhitektūras un dizaina institūta profesors Jānis Krastiņš. Pēc lekcijas topošie arhitekti – RTU studenti – ģimnāzijas pārstāvju vadībā iepazina mācību un koplietošanas telpas, daudzfunkcionālo konferenču zāli, specializētos kabinetus un sporta halli.

Valmierā 2024. gada 10.aprīlī viesojās kampaņa Mācies būvniecību biedrības BDCC pārstāves Gunitas Jansones vadībā, izrādot skolniekiem no Rīgas un Valmieras reģiona augsti godalgoto de Woldemer ēku (Valmieras muzeju) – objekts konkursā Latvijas Būvniecības Gada balva 2023 ieguva 1.vietu nominācijā Jauna sabiedriska ēka. Ar de Woldemer saturu, projektēšanas un būvniecības gaitu iepazīstināja Valmieras novada domes galvenā arhitekte Zanda Lapsa, būvinženieris Kaspars Kalniņš un R.K.C.F.RENESANSE būvdarbu vadītājs Dmitrijs Vasiļausks. Pasākumā piedalījās O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu skolas 8. klases skolnieki, kā arī skolnieki no Trikātas pamatskolas, Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas, Burtnieku Ausekļa pamatskolas, Mazsalacas vidusskolas, Kocēnu pamatskolas. No Rīgas bija atbraukuši arī jaunieši no Resiliences Centra. Skolnieki tika iepazīstināti ar restauratoru veikumu, atjaunojot Latvijas vecāko koka ēku, ar moderno Valmieras muzeja ekspozīciju, tikšanās laikā bija iespēja uzzināt arhitektu, būvinženieru un dažādu specializēto darbu veicēju ikdienu. Labi speciālisti, lai kādus uzdevumus veiktu ikdienā, būvniecībās būs pieprasīti vienmēr.