← All articles

Studijas RTU Būvniecības inženierzinātņu fakultātē

Liela daļa būvniecības nozares speciālistu, kuriem ir spoža karjera, kā arī veiksmīgi šīs nozares uzņēmēji, augstāko izglītību ieguvuši Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības inženierzinātņu fakultātē.

Labākajiem studentiem RTU tiek piešķirtas valsts finansētās stipendijas, ir iespējas pretendēt arī uz dažādām mecenātu stipendijām, studiju laikā apmaiņas programmās var studēt ārvalstu universitātēs, bet praktiskās iemaņas var gūt praksē dažādos uzņēmumos, ar kuriem RTU ir cieša sadarbība. Paralēli spraigam studiju darbam studenti var sevi apliecināt radošajās laboratorijās, studentu biznesa inkubatorā, kultūras kolektīvos un sportā.

RTU – tas nozīmē aizraujošu studiju pieredzi studentu pilsētiņā Ķīpsalā, kur pieejama gan studiju un pētniecības, gan sadzīves  un atpūtas infrastruktūra.

  1. līmeņa profesionālās studiju programmas

Būvniecība (specializācija – Transportbūves)

Sagatavo kvalificētus būvdarbu organizatorus vienai no Latvijas straujāk augošajām nozarēm – ceļu būvniecībai.

Būvdarbu vadīšana (RTU Liepājas filiālē)

Sagatavo būvniecības speciālistus, kuri apguvuši praktisko būvdarbu vadīšanas pieredzi un veic konkrētu būvobjektu realizācijas plānošanu.

Bakalaura profesionālo studiju programmas

Būvniecība

Sagatavo būvinženierus, kuri plāno, piedalās, organizē un pārrauga jaunu ēku būvniecības procesus vai esošo ēku restaurāciju un pārbūvi.

Ģeomātika

Vienīgā studiju programma Latvijas augstskolās, kas sagatavo zinošus un darba tirgū konkurētspējīgus speciālistus profesionālai darbībai ģeodēzijā, mērniecībā, kartogrāfijā un zemes pārvaldībā.

Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija

Sagatavo siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģiju inženierus, kuri prot projektēt un modernizēt siltuma, gāzes, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas, rūpēties par to ekspluatāciju un pārraudzīt ierīkošanas darbus.

Transportbūves

Sagatavo kvalificētus un konkurētspējīgus transportbūvju inženierus, kuri var praktiski strādāt savā profesijā, plānojot, projektējot un organizējot ceļu, tiltu un citu transportbūvju izveidi, modernizāciju un uzturēšanu.  Padziļinātām studijām būvniecības jomā un tiem, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar akadēmisko darbu un pētniecību, RTU noris studijas kā maģistra akadēmisko un profesionālo studiju programmās, tā doktora līmeņa studiju programmās.

Uzzini vairāk par studijām un pieteikšanos –

www.rtu.lv