Visas galerijas

Foto apskats: Strūklaka Fregate “Valzivs” Ventspilī 0

Objekts: strūklaka Fregate “Valzivs”. Adrese: Ventspils Lielais laukums. Pasūtītājs: Ventspils pašvaldība un Ventspils Brīvostas pārvalde; darbu organizēšana: Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, direktors Andris Kausenieks. Strūklakas idejas autors: vācu arhitekts Deivids Kuks (David Cook). Ģenerāluzņēmējs: SIA “Ostas celtnieks”, atbildīgais būvdarbu vadītājs Salvis Druvaskalns.

Ventspils nesen rekonstruētais Lielais laukums 2016. gada septembrī ieguva mākslinieciski un inženiertehniski unikālu akcentu – strūklaku Fregate „Valzivs”. Atraktīvā, pasaules tendencēm atbilstošā pilsētvides dizaina objekta autors ir vācu arhitekts Deivids Kuks (David Cook). Diennakts gaišajā laikā strūklaka no katra skatu punkta paveras atšķirīgi un daudzveidīgi, tā lieliski papildina Lielā laukuma krāšņos un mūsdienīgos vaibstus un, izgaismota tumšajā diennakts laikā, rada īpašu noskaņu.

Andris Kausenieks, “Komunālā pārvalde” direktors:

“Nosaukuma “Valzivs” pamatojums ir meklējams ļoti senā vērsturē. Kurzemes hercogs Jēkabs 1644. gadā Ventspils kuģu būvētavā uzbūvēja 3 mastu fregati “Walfish” jeb “Valzivs” kuģi. Jau 1651. gadā hercogs ar šo kuģi devās uz koloniju Gambijā. Strūklakas formas pamats atvasināts no vēsturiskā kuģa silueta, kopējot tā laika burinieka mastu augstumu un rāju garumu, kuģa kopējo garumu un konfigurāciju, līdz ar to piešķirot tai simboliski vēsturisku nozīmi. Strūklaka ir mainīgi uztverama no dažādiem skatu punktiem, un tā var raisīt asociācijas gan ar kuģa siluetu, gan valzivi. No 8 rājām izplūstošās ūdens strūklas rada netveramas miglas efektu, kas no attāluma izskatās kā kuģa buras. Kopumā strūklakai ir 20 masti, un 21. ir karoga masts, kurā karogs atrodas 22 m augstumā. Mastu augstums ir no 7 līdz 24 metriem. Sākotnējā iecere mastus izbūvēt taisnus nedaudz mainījās, projekta gala versijā tiem piešķirts zināms slīpums, lai uzsvērtu māksliniecisko efektu, radot iespaidu par kuģi, kas šūpojas jūras viļņos. Masti ir iebūvēti 1500 m2 lielā baseinā, kurā ir ap 300 m3 ūdens. Baseinā izbūvēts 160 m garš ūdenskritums, un, kā smej speciālisti, tas ir otrs garākais ūdenskritums Latvijā pēc Ventas rumbas. Šī noteikti uzskatāma par vienu no vērienīgākajām un mākslinieciski izteiksmīgākajām strūklakām Eiropā, kuru brauks lūkoties tūristi no malu malām.”

Deivids Kuks, arhitekts:

“Jau projekta izstrādes sākumā bija svarīgs koncepts, lai mēs Ventspilī radītu dzīvīguma pilnu centru – pilsētas sirdi. Strūklaka kopā ar mūzikas skolu radīs pilnvērtīgu pulsējošo Ventspils sirdi, kas pulcēs sev apkārt cilvēkus. Strūklas tehniskais aspekts nav tik sarežģīts, kā izskatās. Mums patīk ideja, ka pilsētas svētkos strūklakas mastos plīvos karogi, lai uzsvērtu notikumu nozīmīgumu. No dažādiem skatu punktiem strūklaka ir dažāda – no viena skatupunkta var saskatīt valzivi vai kuģi, no citiem skatu punktiem strūklakas siluets izskatās daudz abstraktāks.”

Salvis Druvaskalns, “Ostas celtnieks” projektu vadītājs: 

“Strūklakas Fregate “Valzivs” izbūve bija izaicinājumu pilns būvobjekts. Man vienmēr patikuši būvprojekti, kas ietver inovatīvus risinājumus – objekti ar izaicinājumiem, kuru realizācija paaugstina kompetenci, atrisinot daudzveidīgas nestandarta situācijas. Šī nebija vienkārša strūklaka ar tradicionālu tehnoloģiju lietojumu. Strūklakas kompozīcijā kopumā tika izbūvēts un uzstādīts 21 masts un 8 rājas no nerūsējošā tērauda biezsienu materiāla (klase 1.4401). Katrā metāla elementā (rājās un mastos) bija jāapvieno LED izgaismojuma, ūdens padeves un miglas ģenerācijas sistēma, kopā ietverot 257 miglas sprauslas un 81 ūdensteces sprauslu, kā arī kopā izveidoti 17 595 atvērumi ar stikla lēcu elementiem LED apgaismojuma gaismas izvadīšanai. Visas trīs sistēmas bija jāinstalē mainīga diametra nerūsējošā tērauda (klase 1.4401) metāla caurulēs – vidēji 21 cm, visus šos darbus veicot uz vietas būvlaukumā. Turklāt instalācija bija jāveic tā, lai nodrošinātu piekļuvi sistēmām arī to apkalpošanas laikā. Sarežģīta bija rāju un mastu montāža, to savienošanai kopumā izmantota 71 vants (atsaite), kam bija jānodrošina atsevišķu mezglu noturība un kopējās sistēmas veselumu.

Mastu caurules tika izgatavotas būvprojektā paredzētajos dažādos garumos (~6,5 m līdz pat ~27 m ), sametinot no atsevišķiem posmiem, kuru garums ir 6 m. Katrs komplektētais masts uzstādīts dažādos slīpuma grādos, tādējādi katra masta uzstādīšana kļuva par individuālu izaicinājumu. Bija jāpārzina gan ģeometrija, jākontrolē iekare un spriegojums, mastu centrēšana un slīpums. Tika izbūvēti 5 karoga pacelšanas mehānismi dažādos mastos – 4 ar ārējo pacelšanas mehānismu un 1 ar mastu iekšējo mehānismu.

Līdzās strūklakai izbūvēta pazemes tehniskā telpa, kur atrodas sūkņi, vadības bloks, ūdens krātuve, attīrīšanas sistēma u.c. tehnoloģiskās iekārtas strūklakas darbības nodrošināšanai.

Uz vietas projekta gaitā izgatavojām tehniskos darba zīmējumus un tos saskaņojām ar strūklakas autoru arhitektu Deividu Kuku (David Cook).

Jebkura objekta realizācijā pamatu veido komandas darbs un sadarbība ar iesaistītajām pusēm. Tā arī šī, nebaidīšos teikt, mākslas darba realizācija bija iespējama, pateicoties augstvērtīgam un kvalificētam SIA “Ostas Celtnieks” komandas darbam, kā arī pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar būvobjekta pasūtītāju PSIA “Komunālā pārvalde”.“

Žurnāls “Latvijas Būvniecība”, 2016/5,

Apkopoja Agrita Lūse

Foto: Juris Presņikovs, Līga Ūdriņa

Publicēts: 11.12.2016

Izsaki savu viedokli