Gunita Jansone

Gunita Jansone

Biedrs

Darbošanās būvniecības, arhitektūras un dizaina vidē 20 gadu garumā ļauj izprast nozarē notiekošos procesus, definēt problēmas, norādīt uz risinājumiem un arī organizēt jēgpilnus nozares prestižu veicinošus notikumus, kuri izskan valstiski augstā līmenī. Papildus LU iegūtajai izglītībai 2005. gadā RSEBAA iegūts maģistra grāds biznesa vadībā. Ar lietu redzēšanu kopumā, darbu un labu gaumi var panākt daudz.

Agrita Lūse

Agrita Lūse

Biedrs

Publiciste,  par būvniecību un arhitektūru raksta kopš 1999.gada. Uzmanības fokusā – būvnozares labklājība un prestiža celšana sabiedrībā, kvalitāte un drošība. Līdzautore izstādēm par būvniecību un arhitektūru, viena no ilgtspējas, būvju un sieviešu foruma organizatorēm. Konferenču, izglītības kampaņas un semināru saturu līdzautore un līdzorganizatore.

Jānis Uzulēns

Jānis Uzulēns

Biedrs

MG.JUR., MBA, JURISCONSULTUS valdes loceklis. Specializējas būvniecības nozarē. Pārstāvējis būvniekus Skandināvijas valstīs, Īrijā, Itālijā, Vācijā un Latvijā. Pastāv pie viedokļa, ka būvniecības nozarē kvalitāte krietni aizsteigusies priekšā normatīvajam regulējumam un tā neesamībai, tāpēc uzskata par nepieciešamu ieguldīt savas zināšanas un spēkus nozares normatīvās bāzes sakārtošanā.

Artjoms Gridņevs

Artjoms Gridņevs

Biedrs

Būvniecība ir tik interesanta, ka tā ir ne tikai darbs, bet arī lielākā dzīves aizraušanās. Projekti prasa izpratni un radošu pieeju risinājumiem. Svarīgi, lai būvniecībā par ikdienas standartu kļūtu kvalitāte un speciālistu atbildība par savu veikumu. Darba vieta “Tilts” Būvniecības departamenta vadītājs.

Ainārs Leitēns

Ainārs Leitēns

Biedrs

Būvniecības nozarē strādā kopš 1995. gada, sākot karjeru, kā darbu vadītāja palīgs, turpinot kā apjomīgu projektu vadītājs. Vairākus gadus vadījis uzņēmumu Velve. Titula “Gada projektu vadītājs 2010” īpašnieks. Prioritātes ikdienas darbā – drošība, profesionalitāte un ar kvalitāti apmierināts Pasūtītājs, sabiedriskā darba prioritātes – nozares popularizācija un sakārtošana, ar likuma instrumentiem noteikta skaidra vīzija par būvniecības procesu un būvnieka tēla uzlabošana plašā sabiedrības lokā.

Mārtiņš Studers

Mārtiņš Studers

Biedrs

Būvkonstrukciju projektēšanas nozares patriots, biedrības ” Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija”  dibinātājs. Būvniecībā kopš 21.gs.sākuma, JAUNBŪVNIEKS. Pārliecība: labs projekts – kvalitatīvas būvniecības pamats, moto “Ja Tev nepietiek naudas projektam, tad nepietiks arī būvniecībai!” Brīnos, kā vairums nozarē strādājošo tik ilgstoši samierinās ar atrašanos diskomforta apstākļos (staigā ar smiltīm un cementu piebirušos zābakos un nevīžo atsēsties un izkratīt tos, ūdentiņš tik pietrūka)? Protams, var jau saprast, ka mežonīgā tirgū pie augstām likmēm ir iespējami individuāli lieli vinnesti, bet vai šīs atsevišķās pilnās lozes atsver būvniecības sabiedrības strauji progresējošo degradāciju attiecībā pret industriāli attīstīto pasauli?

Roberts Trautmanis

Roberts Trautmanis

Biedrs

Ar būvniecību saistītu profesiju izvēlējos jau vidusskolas laikā un neesmu ne reizi to nožēlojis. Būvniecība, kurā esmu pavadījis vairākus gadu desmitus, joprojām man saistās ar radošu nozari, no kuras lielā mērā atkarīga vides un dzīves kvalitāte. Ļoti svarīga ir attieksme – vienmēr jābūvē tā, it kā būvētu sev. Katra objekta realizācija ir komandas darbs, kurā svarīgs posms ir projektētāja devums, tāpēc būvniekiem un projektētājiem ir jāatrod kopīga valoda. Nav lielāka gandarījuma, kā ikdienā redzēt kvalitatīvas “gaismas pils” izaugšanu dubļainas pļavas vietā. Esmu vadījis daudzus komplicētus un vērienīgus projektus Latvijā, labu laiku esmu strādājis būvniecībā Lielbritānijā. Būvniecības nozare prasa sakārtošanu – kvalitatīvi izstrādātus projektus un standarta līgumu ieviešanu, par ko būtu jārūpējas valstij kopā ar nozares pārstāvjiem.

Ervīns Butkēvičs

Ervīns Butkēvičs

Biedrs

MBA, RTU lektors.  Kopš 1999. gada strādā būvniecības nozarē, ir projektu vadības firmas “Northproject” partneris. RTU doktorantūrā veic pētījumu par Atvērto grāmatu (Open Book) būvprojektu ekonomiskajiem aspektiem. Aktīvi strādā kā mārketinga un pārdošanas treneris “Komercizglītības centra” mācību kursos. Intereses un īpašās kompetences: projektu vadības metodika, būvniecības izglītība un projektu mārketings.

Igors Šenbergs

Igors Šenbergs

Biedrs

Ar būvniecības nozari esmu saistīts kopš 2000.gada, no palīgstrādnieka izaugot līdz tehniskā direktora amatam, ko veicu uzņēmumā “Velve”. Esmu ieguvis ievērojamu pieredzi inženiertehnisko un civilo ēku būvniecībā. Uzskatu, ka attieksme ir spēcīgāka par apstākļiem, arī bezcerīgos būvobjektos iespējams izdarīt vairāk, kā pieļauj budžets.  Būvniecības speciālistu prestižam vajadzētu būt augstākam, par to būtu jārūpējas pašiem nozares dalībniekiem, daloties ar pieredzi un popularizējot labas prakses piemērus. Jūtos atbildīgs par nozares uzlabošanu, tāpēc piedalos sabiedriskajās aktivitātēs, kas to var veicināt.

Māris Tidriķis

Māris Tidriķis

Biedrs

Esmu sertificēts būvinženieris/energoauditors un būvinženieru biroja SIA “FORMA 2” dibinātājs un viens no vadošajiem inženieriem. Ikdienā nodarbojos ar būvuzraudzību un būvinženiera konsultācijām. Man patīk piedalīties objekta realizācija sākot no idejas līdz gatavam rezultātam, rūpīgi iedziļinoties detaļās. Cenšos būt profesionāls būvniecības “ārsts”, kurš novērtē stāvokli, sagatavo slēdzienu par piemērotākajām būvniecības metodēm, “tulks”, kurš saprotamā valodā izskaidro specifiskos nozares terminus, “jurists”, kurš var izstāstīt iespējamos risinājumu, riskus un alternatīvas, nedaudz “gaišreģis”, lai pateiktu vai iedomātās idejas būs realizējamas, un protams arī “psihologs”, kurš uzklausa, uzdod pareizos jautājumus un palīdz nonākt pie pareiziem secinājumiem. Manas sabiedriskās aktivitātes ir saistītas ar rūpēm par būvnozares vides sakārtošanu.

Kirils Loškarjovs

Kirils Loškarjovs

Biedrs

Gintars Dardets, M.Sc.Eng.

Gintars Dardets, M.Sc.Eng.

Biedrs

Būvniecības nozarē darbojos kopš 2000. gada, kad pirmo reizi iemēģināju roku mūrēšanas darbos. Vēlāk studiju gados nāca prakse un darbs būvuzņēmumos, sākot kā palīgstrādniekam un pamazām attīstot karjeru līdz vadītāja līmenim. Savu profesiju uztveru kā radošu procesu, kurā svarīga pozitīva un personīga attieksme pret veicamo darbu un nemitīgā iekšējā motivācija darīt arvien labāk. Neviens būvprojekts neatkārtojas, katrs objekts ir jaunas atklāsmes un vērtīga pieredze. Realizēto objektu veiksmes atslēga ir meklējama procesu pārdomātā analīzē un spējā lietas tvert no dažādiem aspektiem. Lai sasniegtu labāko rezultātu būvniecībā, jālaužas cauri džungļiem, nevis jāiet pa iemītām taciņām. Uzskatu par savu pienākumu dalīties pieredzē un zināšanās ar nozares kolēģiem un topošajiem būvniecības speciālistiem.