Visas galerijas

Foto apskats: Topošais “New Hanza City” kvartāls – pilsēta pilsētā ar 7 jaunām ielām 0

Kopš 2016.gada 4.jūlija, kad 24 ha “New Hanza City” (NHC) teritorijā uzsākti infrastruktūras sagatavošanas un inženierkomunikāciju izbūves darbi, var teikt, ka Rīgā sācies jauna un vērienīga kvartāla tapšanas ceļš. Jauno kvartālu pamatoti dēvē par pilsētu pilsētā, jo plānojums paredz pašpietiekamu attīstības scenāriju ar iekļautu dzīvojamo un komercapbūvi, parku un Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju, medicīnas centru un kafejnīcām, skolu un veikaliem, viesnīcu un bērnudārzu. Un 7 jaunradītām ielām, kuras gaida savus nosaukumus.  Galvenā iela, kas jau ir atrodama kartēs, nosaukta slavenā Latvijas šaha lielmeistara Mihaila Tāla vārdā.  Ir priekšlikumi arī citu ielu nosaukumiem, kuriem pamatojumu NHC attīstītājs “Pillar”  meklējis vēsturē vai kultūrā. Tai skaitā arī ielai uz kuras atradīsies Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs, kuru iecerēts nosaukt pasaulslavenā konstruktīvisma mākslas pārstāvja Gustava Kluča vārdā.

 

Jāuzsver, ka kvartāla attīstības pašu, pašu sākumu jau pirms vairākiem gadiem iezīmēja koka biroja ēkas – “Pillar” administrācijas mītnes vieta – un autostāvvietas izbūve, saņemot augstus profesionālos novērtējumus nozares konkursos. Koka biroja ēka (projekts arhitekte Dace Kalvāne, būvnieks “Selva būve”) konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva 2014” nominācijā “Koka būve” ieguva 2.vietu, bet konkursā “Ilgtspējīgākā ēka un projekts 2015” nominācijā “Ilgtspējīgākā ēka” ieguva 3.vietu.

 

Ieva Valtere, “Pillar” izpilddirektore:

“NHC attīstības plāns ir vērienīgs un pilnīga kvartāla realizācija aizņems krietni vairāk kā 10 gadus, ko lielā mērā diktēs arī ekonomiskā situācija pasaulē un Latvijā. Kvartāla perimetrs vairāk tiek paredzēts komercapbūvei, vidusdaļā – dzīvojamās un kultūras būves. NHC kvartāls ir daļa no Skanstes apkaimes un kopīgi ar citiem attīstītājiem mūsu rūpju centrā ir tas, lai šī apkaime būtu pašpietiekama pilsēta, kur padomāts gan par iemītnieku, gan viesu ērtībām un vajadzībām. Skanstes apkaimes attīstītāji ir apvienojušies organizācijā Skanstes attīstības aģentūra, kuras mērķis ir veidot Skansti par investīciju magnētu pilsētā, par vietu Eiropas mēroga notikumiem un, pats svarīgākais, par kvalitatīvu un ekoloģisku vidi biznesam un pilsētnieku dzīvošanai. Protams, mēs sekojam līdzi  RD Pilsētas Attīstības departamenta lēmumiem par Skanstes apkaimes attīstību, piedāvājot arī savas idejas, piemēram, par degradēto teritoriju revitalizāciju.

 

Pievēršoties NHC kvartāla attīstības tuvākajiem laika grafikiem, jāatzīmē, ka šobrīd uzsākti 1.kārtas infrastruktūras izbūves darbi un tiek plānota 2.kārta. Nākamā gada otrajā ceturksnī – 2017.gada aprīlī – domājam uzsākt ABLV galvenās mītnes un tai līdzās esošās biroju ēkas būvniecību ar kopējo apjomu platību 53 000 m2. ABLV galvenās mītnes ēka būs 16 stāvu augsta, bet biroju ēka — 6 stāvu augsta. Projekta autors ir Vācijas arhitektu birojs “Schaller Kyncl Architekten Stuttgart”, būvprojekta autori “Pillar Architekten”. Tās būs pirmās ēkas, kuras noteiks turpmāko kvartāla attīstību.

 

Vēl viens no laika ziņā tuviem notikumiem ir vēsturiskās Rīgas preču dzelzceļa stacijas ēkas rekonstrukcija, kurai projektu izstrādājis birojs “Sudraba arhitektūra”. Rekonstrukcijas gaitā ēku transformēs par modernu un multifunkcionālu kultūras centru, ierīkojot telpas pasākumiem ar iespēju pulcēt 1000 cilvēkus. Šādas telpas Rīgā kritiski pietrūkst. Līdzās ēkai plānots novietot dzelzceļa preču vagonu kā atsauci uz ēkas vēsturisko funkciju.

 

Projektēšanas procesā ir divas dzīvojamās ēkas – Premium klases (arhitektūras  autors J.Mitenbergs “AB3D”) un vidējās klases (arhitektūras vīzijas autors U.Balodis, “VMS”) daudzdzīvokļu ēkas ar aptuveni 100 dzīvokļiem katrā no tiem.

 

Tālākos plānos iezīmējas Latvijas Laikmetīgās mākslas muzejs (arhitektūras projekta autori “Adjaye Assiciates” (Lielbritānija) un “AB3D” (Latvija)) un parka teritorija ar provizorisko nodošanu ekspluatācijā 2021.gadā. Muzejs un parks veidos vienotu kompleksu.

 

Vēl tālākas attīstības plāni šobrīd tiek apspriesti un tiks aktualizēti pieskaņojoties nekustamā īpašuma tirgus un ilgtermiņa attīstības tendencēm.”

 

Jānis Lāčaunieks, “Pillar Contractor” izpilddirektors:

“Jāuzsver, ka NHC būvniecības laikā ģenerāluzņēmēja funkcijas pildīs “Pillar Contractor”, organizējot iesaistīto sadarbības partneru darbu. To nosaka izvirzītās augstās kvalitātes prasības, ko iespējams nodrošināt, ja pasūtītājs vienlaikus ir ģenerāluzņēmējs, kam ir savi uzticami speciālisti ar spēju sastrādāties komandā.

 

NHC infrastruktūras izbūve tika uzsākta 4.jūlijā, un iekļauj pirmās kārtas ielu un nepieciešamo inženierkomunikāciju, t.sk. ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes un elektroapgādes sistēmas, izbūvi. Šos darbus paredzēts pabeigt līdz 2017.gada pavasarim. Infrastruktūras projekta 1.kārtas kopējās izmaksas plānotas 9,28 miljonu eiro apmērā.

 

Viens no lielākajiem projekta partneriem ir celtniecības uzņēmums “Ostas celtnieks”, kas veiks galvenos inženierkomunikāciju izbūves darbus un ceļu asfaltēšanu.

 

Savukārt “LNK Group” holdingā ietilpstošais uzņēmums AS “LNK Industries”, kas specializējas inovatīvu būvniecības un ražošanas projektu īstenošanā, realizē Latvijā līdz šim nebijuša apmēra lietus ūdens savākšanas un akumulēšanas sistēmas izbūvi, kura atradīsies zem plānotā parka teritorijas. Lietus ūdens akumulācijas un novadīšanas sistēma ietver sevī augstas ražības sūkņu staciju lietus ūdens savākšanai un to pakāpeniskai novadīšanai pilsētas kanalizācijas sistēmā. Sūkņu stacijas komplekss nodrošinās, ka pat spēcīgākajās lietusgāzēs neveidosies apjomīgas peļķes. Būvniecības darbi ietver ēkas pamatu un pārseguma plātnes izbūvi, kā arī sūkņu stacijas kompleksa izbūvi. Šāda apjoma hidrotehniskās būves projekts, ko veiks A/S “LNK Industries”, Latvijā tiks realizēts pirmo reizi.

 

Būvdarbu laikā jaunbūvejamā ūdens kanalizācijas sistēma tiks pievienota Hanzas ielas 1500mm kolektoram, kas tiks rekonstruēts. Lietus akumulācijas sistēmas būtiskāko daļu veido jaunbūvējams ūdens rezervuārs ar ietilpību 13 000 m3 jeb 13 milj litru, kas tiek balstīts uz pāļiem un izbūvēts kā monolītā dzelzsbetona konstrukcija. Dziļākā izbūves vieta sniedzas 8 m, rezervuāra konstrukcijas augstums būs 6 m un atradīsies 2 m zem zemes līmeņa, kas nodrošinās iespēju virs tā atrasties koku stādījumiem. Rezervuāra platums ir 33.5m  un garums ir 39.5m. Virszemē atradīsies divas nelielas ēkas – sūknētavas. Plānotā sūknētavu jauda ir 300 l/s, lai garantētu salīdzinoši ātru ūdens rezervuāra iztukšošanu. Rezervuāra piepildīšanos un iztukšošanu regulēs automātizēta vadības sistēma, kura darbinās daudzpakāpju vārstus un slūžas. Ūdens rezervuāram ir ieplānotas apkalpošanas piekļuves lūkas un tehnoloģiskie koridori, kas ļaus sistēmu apkalpot ekspluatācijas laikā. Lielākais izaicinājums būvniecības laikā ir vietas ģeoloģiskie apstākļi – vecā Daugavas gultne ar vājām dūņaino grunšu slāņu kārtām. Tas noteica nepieciešamību atsevišķos darba posmos izmantot ne tikai klasiskās, bet arī hidrobūvniecības tehnoloģijas, ar kuru palīdzību iespējams kontrolēt gruntsūdeņu pārpilnību, kas raksturīga būvniecības vietā.

 

Būvuzraudzību projekta ietvaros nodrošina “Aqua-Brambis”, būvprojekta autori ir “Rem Pro” un “E.Daniševska birojs”.

 

Foto un vizualizācijas: “Pillar” arhīvs, arhitekts “Reinis Liepiņš, “Sudraba arhitektūra”, arhitekts Uldis Balodis, “VMS”, arhitekts Juris Mitenbergs, “AB3D”, “Adjaye Assiciates”.

Publicēts: 19.10.2016

Izsaki savu viedokli