← Visi konkursi

Konkurss “Baumit Gada fasāde 2017”

KONKURSA mērķis ir kvalitatīvu būvsistēmu un būvmateriālu popularizēšana, kā arī būvniecības nozares profesionāļu un sabiedrības informēšana par kvalitatīviem būvobjektu risinājumiem un to nozīmi ēku ilgtspējas veicināšanā.

Konkurss izsludināts: 25.07.2017
Pieteikumu termiņš: 25.09.2017
Apbalvošana: 16.11.2017

KONKURSA žūrija: arhitekti Uldis Balodis, Kārlis Lauders, Iļja Miļgroms, Sergejs Ņikiforovs, Ints Pujāts, Ligita Silkāne.

KONKURSS tiek izsludināts 2017.gada 25. jūlijā, pieteikumu iesniegšana līdz 2017.gada 25. septembrim. KONKURSA nolikums tiek publicēts vietnēs www.baumit.lv un www.buvniekupadome.lv.