Visi notikumi 29.01.2020

Aptauja – projekta vadības loma BIM ieviešanā būvprojektos

Aptauja – projekta vadības loma BIM ieviešanā būvprojektos

Sadarbībā ar būvniecības nozari, LLU VBF mācību spēki ir izstrādājuši anketu, kas palīdzēs pētīt projekta vadības lomu BIM ieviešanā būvprojektos.

Ekonomikas Ministrija 2019.g. decembrī iepazīstināja plašāku būvniecības nozari ar Būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) ieviešanas Ceļa karti. Tas paredz, ka no 2025.g. daļā publisko
iepirkumu BIM tiks izvirzīta kā obligāta prasība. Līdz šim jau ir veiktas aptaujas “Lielā BIM skaitīšana”  un “Ieguldījumu novērtējums būvju informācijas modelēšanas (BIM) ieviešanai būvniecības pasūtītāju, projektēšanas un būvniecības uzņēmumos”.

Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Vides un Būvzinātņu Fakultāte iesaistās šajā būvniecības attīstības posmā un veic pētījumu par BIM ieviešanas izaicinājumiem Latvijas būvniecības nozarē. Izstrādātā anketa palīdzēs pētīt projekta vadības lomu BIM ieviešanā būvprojektos. Tajā iekļauti 22 jautājumi saistībā ar būvprojektu vadību un BIM. Zinātniskais raksts tiks prezentēts 19. starptautiskā zinātniskajā konferencē ERDev 2020.g. maijā, Jelgavā.

Anketa