Visi notikumi 9.12.2018

Foto Biedrības BDCC sapulce

Biedrības BDCC sapulce

Biedrības “Building Design and Construction Council” kārtējā biedru sapulce notika 2018.gada 7.decembrī.  Izskatāmo jautājumu lokā bija biedrības paveiktais un būvniecības nozares aktualitātes.

Sapulcē piedalījās Gunita Jansone, Agrita Lūse, Igors Šenbergs, Māris Tidriķis, Jānis Uzulēns, Kirils Loškarjovs, Ervīns Butkēvičs, Mārtiņš Studers, Gintars Dardets, Ainārs Leitēns.

Biedrības kontā ir vairāki apjomīgi paveiktie darbi – sociāli notikumi – , kuru mērķis ir celt būvniecības nozares un tajā strādājošo speciālistu prestižu, plašu sabiedrību iepazīstinot ar būvniecību kā stratēģisku atslēgas nozari. Biedrības aktuālie paveiktie darbi  izstāde “Radošā inženierija II”, ilgtspējai un industriālajai būvniecībai veltītās konferences, konkursi un citi notikumi. Kultūra, izglītība, ārstniecība un citas nozares – lai tās attīstītos, vispirms nepieciešami ceļi, ēkas, inženierbūves, tīkli un daudz kas cits. Tas viss kopumā ir daudzu cilvēku darbs, kuri objektu tapšanā izmanto savu kompetenci un pieredzi.

Galerija