Visi notikumi 18.11.2019

Foto Rail Baltica. Rīgas Centrālās pasažieru stacijas pārbūves izmaksas

Rail Baltica. Rīgas Centrālās pasažieru stacijas pārbūves izmaksas

Katrs mērogos ievērojams būvniecības objekts jebkur pasaulē mēdz radīt pamatotu un arī nepamatotu ažiotāžu sabiedrībā, tiem tiek pievērsta pastiprināta uzmanība, fakti un skaitļi tiek interpretēti.  Tāpēc jo svarīgi ir skaidrot Pasūtītāju, Projektētāju un Būvnieku puses argumentus, lai kliedētu mītus.

Kā veidojušās izmaksas un kādi aprēķini veikti būvniecības izmaksu tāmju sastādīšanā Rīgas Centrālās pasažieru stacijas pārbūvei, vienam no apjomīgā Rail Baltica (RB) projekta posmiem, skaidro Pasūtītājs un projekta ieviesējs – Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas valdes priekšsēdētājs, uzsverot, ka Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta un Rīgas centrālā multimodālā sabiedriskā transporta mezgla kompleksā apbūve ir Latvijas otrās simtgades vērienīgākais un sarežģītākais infrastruktūras objekts.

Izmaksu anatomija

2018.gadā iepirkuma konkursa noslēgumā Lētākais piedāvājums Rīgas Centrālās pasažieru stacijas pārbūvei saskaņā ar design&build  starptautisko iepirkumu un līgumu atbilstoši FIDIC dzeltenajaigrāmatai  tika novērtēts personu apvienības BESIX RERE GROUP piedāvājums, kas paredz Rail Baltica Rīgas dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrādi un būvdarbus (turpmāk tekstā PROJEKTS) veikt par 430 538 203 miljoniem EUR. Jāatzīmē, ka BESIX ir ievērojama  pieredze starptautisku projektu realizācijā, strādājot   25 valstīs un realizējot sarežģītus objektus, kuru vērtība mērāma miljardos.  un Tāpēc var uzskatīt, ka Latvijā veicamais PROJEKTS ir nonācis drošās rokās.

Kopumā PROJEKTS aptver posmu no Jelgavas ielas līdz Lāčplēša ielai Rīgā un nosacīti 3 atsevišķas sadaļas:

  1. _ jauna dzelzceļa tilta būvniecība 1435 dzelzceļam, kas piemērots arī velobraucējiem un gājējiem ___________
  2. __jaunas dzelzceļa infrastruktūras izveide, esošā sliežu un stacijas pārbūve_____________
  3. ___uzbēruma norakšana, izveidojot dzelzceļa estakādi un savienojot divas pilsētas daļas.__________

Ēkas pārbūve skars to daļu, kas sākas no tablo, kuru redzam ienākot stacijas ēkā no pulksteņa puses, izveidojot pasažieriem jaunas ērtības: piekļuve vilcieniem, uzgaidāmās telpas. Turklāt, katrs perons atradīsies zem nojumes, .  Izmaksu sadalījums PROJEKTA realizācijai pa atsevišķām sadaļām ir sekojošs –

1.__ Projektēšana – 20 milj. EUR

  1. Posms Jelgavas – Maskavas – 89 milj. EUR (Tilts)
  2. Posms Maskavas – Lācplēša – 321 mij. EUR (Estakāde + Stacija). No šiem stacijas būve – 87,5 milj. EUR

PROJEKTA vīzija tika izstrādāta 2014.gadā, domājot par Rail Baltica  maršruta pieturas punktu Rīgas stacijā. Pēc tās tapa SM lēmums par maršruta virzību tālāk uz starptautisko lidostu Rīga, līdz ar to radās arī nepieciešamība pēc jauna dzelzceļa tilta Rīgā, jo abus sliežu platumus izvietot uz viena esošā tilta nav tehniski iespējams. 2014.gada decembrī tika iesniegts pirmais pieteikums finansējumam, kas balstījās uz PROJEKTA vīziju un tā apjoms bija 200 miljoni EUR.. Detalizētāk izstrādājot  PROJEKTA vīziju, tika izmantotas  divu nozīmīgu datu apkopojuma bāzes. 2015.gadā Aecom veica izpēti par telpiski funkcionālo pārbūvētās stacijas redzējumu, secinot, ka nepieciešama funkcionējoša stacija vairākos līmeņos ar ērtu piekļuvi – tas ir, vides pieejamību, peroniem nepieciešama nojumes. Šajā laikā  arī radās koncepts par multimodalitāti – nepieciešamību sasaistīt Rail Baltica  ne tikai ar pilsētu, bet arī apkārtējo satiksmes infrastruktūru. Balstoties uz aktuālo konceptu, tika organizēts metu konkurss, kurā 1.vietu nepiešķīra, bet 2.vietu guva realizācijai izvēlētais mets, ko konkursam iesniedza PLH Arkitekter sadarbībā ar COWI (Dānija) piedāvātā vīzija, atzīstot to par iespējamu attīstīt un uz tā balstīt būvprojektēšanu.  Projektēšanas un būvdarbu veikšanas konkursa 1.kārta – pretendentu atlase – tika izsludināta 2017.gadā, balstoties uz vīziju Tolaik vēl nebija izstrādāta būvniecības iecere, nebija saņemtas 3 būvatļaujas un no 15 institūcijām nebija saņemti tehniskie nosacījumi.   

Līgums

EDzl speciālisti visus iegūtos nosacījumus iekļāva 2.kārtas konkursa darba uzdevumā ko pēc atlases kārtas saņēma 6 pretendenti. . Vēl jāatzīmē, ka kopējā nepieciešamā finansējuma apjoms, kā arī veicamo darbu apjoms ir dalīts kārtās. Tās prezentētas EK un SM pirms līguma noslēgšanasPirmā būvdarbu kārta ietvers daļu  no dzelzceļa pārbūves un nodošanu ekspluatācijā, lai var darboties esošā 1520 sliežu ceļu satiksme, kā arī uzbēruma norakšanu līdz Lāčplēša ielai un estakādes izbūvi. Pēc tam plānots slēgt otru pusi no stacijas un veikt analogus darbus. Pilnībā funkcionējošu staciju plānots izbūvēt līdz 2022.gadam par 120 milj EUR, kam finansējums piešķirts. Tam seko nākamie finansēšanas pieteikumi 2. un 3. kārtai – otrās stacijas daļas un tilta izbūvei. Jāatzīmē, ka Rail Baltica a realizācijai netiek piešķirts finansējums pilnā apjomā,  tas tiek piesaistīts pamazām – pa kārtām.

Rail Baltica Centrālās stacijas būvprojekta izstrādi plānots pabeigt  līdz 2020.gada beigām, kad sāksies sagatavošanās būvdarbi – sliežu ceļu slēgšana, satiksmes pārorganizēšana, būvju demontāža. Tie ir apjomīgi darbi, taču tos iespējams veikt arī ziemā. 2021.gadā sāksies uzbēruma norakšanas darbi, kā arī tas, kas sarežģīs pilsētnieku dzīvi – notiks pilsētas un Autoostas satiksmes pārorganizēšana. Būvniekiem ir norāde, ka nedrīkst slēgt visus pārvadus un tiltus vienlaicīgi. Rīgas domes struktūrvienību tehniskie noteikumi paredz, ka būvniekiem jāiesniedz risinājumi, lai izpildītu tehniskos nosacījumus par to, kā pārceļamas pieturas un pārkārtojama satiksme. Turklāt jārēķinās, ka liela daļa pieturu tiks atliktas atpakaļ jaunā veidolā, tas attiecināms arī uz Autoostu. Piemēram,būvnieks atjaunos  ir autoostas funkciju, kad  uzbēruma vairs nebūs.. Sadarbībai ar Autoostu ir divi posmi – nodrošināt darbību būvdarbu laikā, norobežojot uzbēruma daļu ar drošu sienu un veicot būvdarbus lielā šaurībā. Otrs posms paredz, ka Autoosta plāno paplašināties un būvēt vēl vienu ēku – spoguļattēlā esošajai. Tāpēc nepieciešami lēmumi un notiek sarunas ar Satiksmes ministriju, uz kādiem noteikumiem Autoostai var solīt iespēju izmantot teritoriju zem estakādes pasažieru apkalpošanai, jo šī teritorija ir valsts īpašums.

. Ir nepieciešama detalizēta PROJEKTA integrācija pilsētas satiksmē, lai būtu ievērotas vides pieejamības prasības, tostarp velobraucēju vajadzības. Sasaiste nepieciešama ar Spīķeru promenādi, Mūkusalas ielu, Jelgavas ielu, Zaķusalu.

Nobeigumā izvērtējot visu kopumu, jāuzsver, ka tehniskais un finanšu piedāvājums ir ārkārtīgi detalizēts, lai būvnieks varētu uzņemties šāda veida saistības atbilstoši FIDIC dzeltenajai grāmatai. Runājot par izmaksām:

Projekts ir unikāls un tā apjoms salīdzināms vien ar lielākajiem starptautisko staciju izveides projektiem: Ģente (Beļģija) arī uzbēruma norakšana, bet bez stacijas virs dzelzceļa – 400 milj. EUR, Roterdama (Nīderlande) tikai 13 sliežu ceļu izbūve 348 milj. EUR, Zalcburgas 11 sliežu ceļu pārbūve un konfigurācija – 270 milj. EUR

Pasaulē tehniski sarežģīti tilti maksā apmēram šādi:

  • Pont Jacques Chaban-Delmas

575m garš autosatiksmes tilts, atklāts 2012 gadā. 160 miljoni EUR

https://www.connexionfrance.com/Archive/Bordeaux-opens-new-lift-bridge

  • Russky bridge,

3100 m garš autosatiksmes tilts, atklāts 2012. gadā, 1007 miljoni EUR

https://en.wikipedia.org/wiki/Russky_Bridge

  • Tilikum crossing

520 m garš autosatiksmes un tramvaju tilts, atklāts 2015. gadā, 123 miljoni EUR

https://en.wikipedia.org/wiki/Tilikum_Crossing

Tas nozīmē, ka vidējās būvniecības izmaksas Eiropas kontekstā netiek pārsniegtas.

Agrita Lūse, komentārs

-Viena no neglītākajām tendencēm būvniecībā ir cenšanās par katru cenu iepirkumā uzvarēt, noslēgt līgumu un jau nākamajā dienā Pasūtītāju iepriecināt ar izmaksām par papildus darbiem. Pēc formas tas ir legāli, pēc satura nelegāli. Tas būtu kārtīga pētījuma vērts process, ja pārskatītu visus pēdējos 5 gados noslēgtos būvniecības līgumus, kuru realizāciju finansē ES līdzfinansējums, un salīdzinātu līgumu summu un realizācijas summu. Un kurās pašvaldībās un kuri būvnieki visbiežāk ir šādi risinājuši projekta realizāciju. Rail Baltica gadījumā tas, šķiet, nebūs iespējams, lai gan no otras puses vēlos teikt, ka mūsu būvnieki ir traki radoši. Kā eksperti vērtējuši, Rail Baltica 1.kārtas realizācijas izmaksas ir adekvātas, ja salīdzina ar līdzīgiem projektiem Eiropā. Arī peļņas procents būvniekiem ir adekvāts.

Galerija