Visi notikumi 8.12.2017

Foto Seminārs par “Rail Baltica” projekta ieviešanu un būvniecību

Seminārs par “Rail Baltica” projekta ieviešanu un būvniecību

Šā gada 7.decembrī, pulcējot vairāk kā 40 būvniecības nozares pārstāvjus – Latvijas lielākos projektētājus un būvuzņēmējus -, norisinājās biedrības “Building Design and Construction Council” organizētais seminārs par “Rail Baltica” projekta ieviešanu un būvniecību.

7.decembrī ar progresu, kas sasniegts projektā Rail Baltica Latvijā, kā arī ar nepieciešamo projektēšanas un būvniecības darbu apjomu nākotnē vairāk kā 40 būvniecības nozares pārstāvjus – Latvijas lielākos projektēšanas un būvniecības uzņēmējus informēja Agnis Driksna, Eiropas Dzelzceļa līnijas Sadarbības un attīstības departamenta direktors, Kaspars Vingris, Eiropas Dzelzceļa līnijas Projekta ieviešanas departamenta direktors, Kaspars Rokens, RB Rail valdes loceklis, Ģirts Bramanis, RB Rail reģionālais vadītājs. Semināru organizēja biedrība Building Design and Construction Council.  

Semināra mērķis bija iepazīstināt mērķauditoriju – būvniecības nozares pārstāvjus – ar projekta Rail Baltica attīstību Latvijā, kā arī ar globālā projekta virzību citās Baltijas valstīs, plānotajiem iepirkumiem Baltijā, laika grafiku, kvalificēšanās prasībām un standartiem piegādātājiem. Seminārs tika organizēts, lai veicinātu sadarbību starp Rail Baltica ieviesējiem – Eiropas Dzelzceļa līnijas, RB Rail un Latvijas uzņēmējiem, kas pārstāv būvniecības nozari, tai skaitā, dzelzceļa būvniecības un lielo infrastruktūras projektu vadības jomā, infrastruktūras un tiltu būvniecībā un citos ar sasniedzamo mērķi saistītajos uzņēmumos, kuru darbība būtu nozīmīga projekta īstenošanas gaitā.

Kaspars Rokens iezīmēja projekta Rail Baltica realizācijas laika grafiku, kas paredz projektu pabeigt 2026. gadā, Latvijā apgūstot finansējumu 1,9 miljardu eiro apmērā. Lielākie projekta izaicinājumi ir komplicētie izbūves risinājumi, kuros Rail Baltica trasei jāšķērso sarežģīti vides apstākļi vai esošā dzelzceļa infrastruktūra. Latvijas projektētājiem un būvniekiem, tāpat kā ārzemju uzņēmējiem, kuri piedalīsies iepirkumu konkursos, ir jābūt gataviem pieteikumus iesniegt e-vidē, kā arī nodrošināt kvalificētu speciālistu pieejamību un nepieciešamo darbaspēku, kas šobrīd tiek lēsts ne mazāk kā 13 000. Ar minimālajām prasībām, kuras tiek izvirzītas uzņēmējiem, iespējams iepazīties mājas lapā www.railbaltica.org

Ģirts Bramanis iezīmēja Rail Baltica veicamo darbu apjomu, sniedzot pārskatu arī par īstenotajiem pasākumiem  Lietuvā un Igaunijā. Tika akcentēts, ka projekta īstenošanā iesaistītajiem uzņēmumiem ir jāprot strādāt BIM vidē, jo BIM tiks izmantots ne tikai projektēšanā un būvniecībā, bet arī  Rail Baltica ekspluatācijas nodrošināšanā. Ģirts Bramanis uzsvēra, ka visu līmeņu uzņēmējiem projekta īstenošanā jarīkojas augstākā mērā atbildīgi.  Būtiska uzmanība projekta īstenošanas laikā tiks pievērsta negatīvās ietekmes uz vidi mazināšanas pasākumiem.

Agnis Driksna seminārā būvnieku un projektētāju uzmanību pievērsa projekta Rail Baltica īstenošas progresam Latvijā. 2017.gada laikā ir īstenoti vairāki nozīmīgi posmi – izstrādāts īpašumu atsavināšanas plāns, uzsākta nepieciešamo īpašumu atsavināšana Rail Baltica stacijas būvniecībai lidostā, sagatavoti tehniskie risinājumi projektēšanas uzsākšanai, uzsākta kultūrvēsturiskā mantojuma izpēte, izsludināts iepirkums Centrālajai stacijai un stacijai “RIX”, kā arī paveikti citi darbi. 2017.gada oktobrī ir saņemtas trīs būvatļaujas, kuras attiecināmas uz Rail Baltica 1.kārtas realizāciju Latvijā.

Semināra noslēgumā notika produktīva domu apmaiņa un diskusija starp būvniecības nozares speciālistiem un Rail Baltica projekta virzītājiem un ieviesējiem, kuras gaitā tika saņemtas atbildes uz būtiskiem jautājumiem.

Informācija www.edzl.lv

Foto: Madara Kurpniece

Galerija