Visi notikumi 16.03.2016

Tikšanās ar A.Eberhardu, FM valsts sekretāra vietnieku

Tikšanās ar A.Eberhardu, FM valsts sekretāra vietnieku

Skaidrojot, kur palikusi ES nauda būvniecības nozarei, 1.martā (2016.g.) notika būvnieku sapulce, kurā piedalījās A.Eberhards, FM valsts sekretāra vietnieku ES fondu jautājumos.

Par Eiropas Savienības fondu finansējuma ieplūšanu Latvijas tautsaimniecībā primāri ir atbildīga Finanšu ministrija, taču par finansējuma lietderīgu ieguldījumu un programmu izstrādi finansējuma saņemšanai atbildīgas nozaru ministrijas. 2014.‒2020. g. plānošanas periods gandrīz jau pusē, taču finansējuma apguve ir visai vāja, īpaši būvniecības nozarē. Būvuzņēmēju lielākā vēlme – plānošana ilgtermiņā, kas ļauj racionāli sadalīt resursus, taču tagad liela daļa būvnieku ir neziņā, kad un kādu objektu būvniecībai tiks atvēlēts ES līdzfinansējums, kas nozari izkustinātu no nosacītā sastinguma.

Marta sākumā notika būvnieku sapulce, žurnālam aicinot lielāko būvkompāniju pārstāvjus klātienē uzdot jautājumus FM valsts sekretāres vietniekam ES fondu jautājumos Armandam Eberhardam. Stundu ilgā sapulce aizritēja spraigās sarunās, jautājumos un atbildēs, ieviešot zināmu skaidrību jautājumā – kur palikusi ES nauda būvniecībai? Katrs no sapulces dalībniekiem saņēma FM sagatavotu datu apkopojumu par ES fondu līdzekļu esošo un plānoto sadalījumu, tostarp, virzieniem, kas ietver arī pasūtījumus būvniecībā. Kārtīgas naudas apguves kāpums gaidāms 2017.gadā.

Sapulcē piedalījās: uzņēmējs I.Geidāns, “Velve” ražošanas direktors I.Šenbergs, J.Locovs, “LNK Industries” valdes loceklis, A.Gridņevs, “Tilts” Būvniecības departamenta direktors, M.Studers, “Peikko Latvija” izpilddirektors, J.Uzulēns, “Jurisconsultus” vadītājs, G.Jansone, žurnāls “Latvijas Būvniecība”, M.Štrauss, “Līmenī” vadītājs, K.Ceplis, “Monum” pārstāvis, A.Lūse, žurnāls “Latvijas Būvniecība”, A.Eberhards, FM valsts sekretāres vietnieks, A.Leitēns, “Velve” vadītājs, M.Kļaviņš, “NCC” vadītājs,  E.Butkēvičš, žurnāla “Latvijas Būvniecība” redkolēģija, A.Ločmelis, RTU rektora vietnieks, A.Pauniņš, “RERE” vadītājs.

Foto: A.Kendenkovs