← Visi konkursi

Konkurss Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā 2022 starptautiskā mērogā

Latvijā jau 9 gadu norisinās konkurss Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā, ko organizē biedrība Building Design and construction council (BDCC) www.buvniekupadome.lv), lai piešķirtu publicitāti augstas raudzes ilgtspējības piemēriem.

Konkursa patrons Eiropas Parlamenta deputāte, Prof. Dr. oec. Inese Vaidere

Aicinu arhitektus, būvniekus, dizainerus pieteikt savus projektus šajā konkursā. Ilgtspējība – tā ir arī Eiropas Savienības apņemšanās pārvērst Eiropas zaļā kursa solījumus realitātē, uzlabojot mūsu ikdienas dzīves telpu. Eiropas Parlamentā, strādājot Jaunā Eiropas Bauhaus darba grupā, domājam un plānojam, kā ilgtspēju un videi draudzīgu  pilsētplānošanu, arhitektūru, dizainu padarīt par mūsu ikdienu, turklāt arī pieejamu ikvienam cilvēkam, neatkarīgi no viņu ienākumiem. Tādēļ šī ilgtspējas balva ir ļoti nozīmīga, jo tā ļaus novērtēt un uzslavēt tos mūsu speciālistus, kam tas jau ir izdevies.

Latvijā jau 9 gadu norisinās konkurss Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā, ko organizē biedrība Building Design and construction council (BDCC) www.buvniekupadome.lv), lai piešķirtu publicitāti augstas raudzes ilgtspējības piemēriem.

Deviņu gadu laikā ir saņemts ievērojams skaits pieteikumu, liela daļa no tiem bagāti ar parauga vērtām idejām un īstenošanas risinājumiem, kā atzinis žūrijā strādājošais ilgtspējīgas būvniecības eksperts Hadlejs Barrets.

Renārs Griškevics, VNĪ valdes priekšsēdētājs:

Valsts nekustamie īpašumi ilgtspējību redz kā faktoru, kas nenoliedzami caurvij un ir saistīts ar katru darba jomu – mūsdienās ilgtspējība ir uzņēmējdarbības stratēģiju un procesu pamatā, tādēļ nākotne bez tās ir neiedomājama. Mēs apzināmies, ka celtniecības un nekustamā īpašuma pārvaldības nozarei ir būtiska ietekme uz vidi, ņemot vērā, ka ēkas ir atbildīgas par trešdaļu no siltumnīcefekta gāzu emisijas apjoma. Tādēļ viens no mūsu uzdevumiem ir izveidot valsts īpašumu portfeli, kas nekaitētu veselībai un kalpotu arī nākamajām paaudzēm Latvijā. Mēs esam sākuši īstenot nozares digitalizāciju un izmantot jaunas tehnoloģijas būvniecības un celtniecības pārvaldībā, kas ir solis pretim ilgtspējīgām ēkām, taču vēl aizvien ir daudz darāmā. Neviena rīcībā vēl nav perfekta instrumentu klāsta, lai ēku renovāciju, būvniecību un pārvaldību īstenotu pēc iespējas ilgtspējīgāk, taču nozarē tiek ieviestas daudzas dažādas jaunas metodes un risinājumi, kas skar arhitektūru, celtniecību un projektēšanu. Mēs savus mērķus varam sasniegt, tikai strādājot kopā, daloties ar pieredzi un mācoties vienam no otra, izvērtējot paveikto un izvirzot nākotnes mērķus.

2022.gadā lokālais konkurss Ilgtspējība arhitektūrā, būvniecībā, dizainā transformēsies par starptautisku notikumu, aicinot pieteikt objektus un studentu idejas no Lietuvas, Latvijas un Igaunijas. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2022.gada 30.jūnijam. Žūrijā darbosies Latvijas, Lietuvas un Igaunijas eksperti – atzītākie praktizējošies speciālisti.

Gala ceremonijas paredzēta 2022.gada 6.septembrī Ilgtspējības dienā, kas ierasti sākas ar rīta ilgtspējībai veltītu konferenci.

Katrs no konkursam iesniegtajiem objektiem tiks vērtēts saskaņā ar vairākiem ilgtspējības parametriem – projektā iestrādātie vizuālie risinājumi, materiālu izmantojums un top izcelsme, resursu taupīšanas risinājumi ēkas ekspluatācijas laikā, izgaismojums un dienas gaisma, kā arī mikroklimata nodrošinājums.

Gunita Jansone, BDCC vadītāja, +371 29407147, gunita.jansone@inbox.lv, Agrita Lūse, BDCC valdes locekle, agrita.luse@gmail.com, +371 28373794.