← Visi konkursi

Konkurss “Latvijas Būvniecības Gada balva 2018”

Līdz 2019.gada 25.janvārim ir iespējams pieteikt objektus konkursam "Latvijas Būvniecības Gada balva 2018" kādā no konkursa 10 nominācijām. Lai kvalificētos konkursam, objektam ir jābūt nodotam ekspluatācijā no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.decembrim.

Konkurss “Latvijas Būvniecības Gada balva” jau vairākus gadus ir lielākais un ievērojamākais būvniecības objektu konkurss (gan pēc pieteikto objektu (vairāk kā 100), gan nomināciju skaita (10))  Latvijas valstī.

Konkurss tiek organizēts sadarbībā ar valsts institūcijām un nozīmīgākajām nevalstiskajām organizācijām, kā arī profesionālajiem izdevumiem “Latvijas Architektūra” un “Latvijas Būvniecība”.
Aicinām pašvaldības pieteikt konkursam lielus un mazus objektus, ēkas un infrastruktūras objektus. Jāatzīmē, ka visi konkursam pieteiktie objekti iegūs ievērojamu publicitāti un tiks eksponēti fotoizstādē Līvu laukumā 2019.gada martā mēneša garumā, tādējādi  plašus sabiedrības slāņus iepazīstinot ar paveikto būvniecības nozarē visas valsts mērogā.Objektu godalgošanā tiek apbalvoti būvniecības procesā iesaistītie speciālisti – pasūtītāja pārstāvis, arhitekts, būvnieks, būvuzraugs, kā arī tiek īpaši atzīmēts kvalitatīvs apakšuzņēmēju darbs.

Konkursam iespējams pieteikt objektus, kuri nodoti ekspluatācijā no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 31.decembrim. Iesniegšanas termiņš 2019.gada 25.janvāris. Aicinām pieteikumos norādīt pasūtītāju, arhitektu, būvnieku, būvuzraugu, kā arī kādu no apakšuzņēmējiem, kura veikums ir īpaši izceļams objekta kontekstā. Pieteikuma anketa – prezentācija – pielikumā. Pieteikumā jāaizpilda norādītās ailes, norādot kurā no 10 nominācijām objekts startē.

Konkursa gala ceremonija tiek plānota marta sākumā, uz kuru ielūgumu saņems visu objektu pieteicēji un to tapšanā iesaistītie speciālisti. Gala ceremonija pulcēs valsts institūciju pārstāvjus, pašvaldību vadītājus, vēstniekus, arhitektus, būvniekus, nekustamo īpašumu projektu attīstītājus, inženierus, projektu vadītājus, u.c. Tradicionāli gala ceremonijā piedalās 400 – 450 cilvēku. Svinīgās ceremonijas turpinājums ir eleganta neformālā daļa, piedāvājot platformu savstarpējai komunikācijai.

Fotoatskats uz iepriekšējā gada iedvesmojošo konkursa gala ceremoniju – šeit.

Ja nepieciešama plašāka informācija vai rodas jautājumi, lūdzu sazinieties ar organizatoriem – vienmēr laipni sniegsim atbildes telefona sarunā vai rakstiski e-pastā. Lejuplādēs – konkursa Nolikums un Pieteikuma anketa.

Konkursa organizatores
Agrita Lūse, 28373794, agrita.luse@gmail.com
Gunita Jansone, 29407147, gunita.jansone@inbox.lv
biedrība “Building Design and Construction Council”, www.buvniekupadome.lv