Publisko iepirkumu likuma izmaiņas

Jaunais Publisko iepirkumu likums stājās spēkā 2017.gada 1. martā. Jaunā likuma versija paredzējusi virkni izmaiņu.

Uzzini vairāk

Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām

Ministru kabineta noteikumu “Grozījumi Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.105 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežvērtībām”” projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija).

Uzzini vairāk

Būvkomersantu klasifikācija

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 „Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Izskatīts MK 2017.gada 25.aprīlī.

Uzzini vairāk

“Vispārīgie būvnoteikumi” valsts sekretāru sanāksmē

2017.gada 30.martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātas izmaiņas "Vispārīgajos būvnoteikumos", kuras iesniegusi Ekonomikas ministrija. Būvniecības nozares profesionāļu vidū nevalda vienprātība par grozījumu lietderību.

Uzzini vairāk

Stājušies spēkā grozījumi “Ēku būvnoteikumos”

2017.gada 1.martā ir stājušies spēkā grozījumi "Ēku būvnoteikumos". Noteikumos ir izmaiņas virksnē normu, kas skar būvniecības procesu, dokumentāciju, būvvaldes darbību.

Uzzini vairāk

EM Būvniecības likumā rosina izmaiņas

Lai pilnveidotu Būvniecības likumu, Ekonomikas ministrija 2017.gada 8.februārī (EM) rosinājusi veikt tajā grozījumus, precīzi nodalot būvniecības procesā iesaistīto atbildību un saīsinot lēmumu pieņemšanas termiņus.

Uzzini vairāk