Visi viedokļi

Kādas ir patiesās ID karšu ieviešanas izmaksas? 0

Saistībā ar ēnu ekonomikas apkarošanas plāna izstrādi Ekonomikas ministrijā tika dibināta darba grupa, kuras priekšlikumus tālāk virzīs uz Finanšu ministriju. Darba grupā no biedrības BDCC piedalījās Jānis Uzulēns, bet viedokļus bija iespēja izteikt visiem biedriem. Biedrību BDCC uztrauc ID karšu ieviešanas principi būvlaukumā. Pati ideja ir atbalstāma, bet pastāv bažas par tās izkropļošanu.

Biedrības BDCC vārdā vēlos teikt, ka viens no galvenajiem mūsu uzdevumiem ir pasargāt būvuzņēmējus no nepamatotām administratīvām virsizmaksām, jo:
1) Pasūtījumu nepietiekoša apjoma dēļ un dempinga cenu dēļ būvuzņēmējiem patiešām nav vienkārši samaksāt arvien pieaugošos administratīvos izdevumus, tādēļ ļoti nopietni jāapsver jauni paziņojumi par dažādiem papildus izdevumiem, tai skaitā par ID karšu ieviešanas izmaksām. Lai nosauktu konkrētu summu, ir vajadzīgi reāli aprēķinu piemēri ar reālu ID kartes saturu.
2) Pārsteidzīgi paziņojumi grauj gan Būvniecības padomes gan EM reputāciju un būvnieku uzticēšanos šīm institūcijām, bet padomes sākotnējais uzdevums taču bija būt par nozares padomdevēju valstij.
3) ja tiek izveidota darba grupa, tad tai arī jānonāk līdz reālam darbības rezultātam nevis jāimitē darbība, kā tas notika, piemēram, ar pagājušo gadu izveidoto darba grupu par būvnieku nodevas pārskatīšanu, par kuras vadītāju tika iecelts N.Grīnberga k-gs. Maija beigās būs pagājis gads un diemžēl būvnieki tā arī nav sagaidījuši reālu rezultātu.