“Vispārīgie būvnoteikumi” valsts sekretāru sanāksmē

2017.gada 30.martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātas izmaiņas "Vispārīgajos būvnoteikumos", kuras iesniegusi Ekonomikas ministrija. Būvniecības nozares profesionāļu vidū nevalda vienprātība par grozījumu lietderību.

Uzzini vairāk

Stājušies spēkā grozījumi “Ēku būvnoteikumos”

2017.gada 1.martā ir stājušies spēkā grozījumi "Ēku būvnoteikumos". Noteikumos ir izmaiņas virksnē normu, kas skar būvniecības procesu, dokumentāciju, būvvaldes darbību.

Uzzini vairāk

EM Būvniecības likumā rosina izmaiņas

Lai pilnveidotu Būvniecības likumu, Ekonomikas ministrija 2017.gada 8.februārī (EM) rosinājusi veikt tajā grozījumus, precīzi nodalot būvniecības procesā iesaistīto atbildību un saīsinot lēmumu pieņemšanas termiņus.

Uzzini vairāk

Tipveida līgumi būvniecībā

Kopš vasaras vidus darbu sākusi Latvijas Valsts standarta standartizācijas tehniskā komiteja Nr. 57 “Tipveida līgumi būvniecībā” (turpmāk – komisija). Šobrīd minētā tematika ir aktuāla, runājot par ēnu ekonomikas ietekmi uz tautsaimniecību kopumā un arī uz būvniecību, kā arī nozares ietvaros, kur daudz un plaši dažādos līmeņos tiek runāts par standartu un tipveida līgumu nepieciešamību utt.

Uzzini vairāk

Ko darīt ar būvatļauju, kas nemaz nav būvatļauja

Jau gadiem mums tiek klāstīts, ka Latvijai ir milzīgs potenciāls digitālajā jomā. Digitālās ekonomikas un sabiedrības indekss, ko Eiropas Komisija izstrādājusi ES valstu attīstības novērtēšanai, mūsu valstī pārsniedz vidējos rādītājus tādos aspektos kā savienojamība, interneta izmantošana un digitālie publiskie pakalpojumi.

Uzzini vairāk

Par Ceļu būvdarbu vadītāju studiju programmu.

Rīgas celtniecības koledža ir izstrādājusi studiju programmu ceļu būvdarbu vadītājiem. Programmu nevar licencēt, jo nav izstrādāts attiecīgs profesijas standarts. Koledža uzņēmās iniciatīvu standarta izstrādei un pirmo standarta variantu iesniedza izskatīšanai IZM 2013. gada 13. septembrī.

Uzzini vairāk