Likumdošana

“Vispārīgie būvnoteikumi” valsts sekretāru sanāksmē