Likumdošana

Stājušies spēkā grozījumi “Ēku būvnoteikumos”

2017.gada 1.martā ir stājušies spēkā grozījumi "Ēku būvnoteikumos". Noteikumos ir izmaiņas virksnē normu, kas skar būvniecības procesu, dokumentāciju, būvvaldes darbību.

Noteikumos ir precizēts dažādu lēmumu pieņemšanas termiņš, kā arī veiktas citas izmaiņas.

Pilnu anotāciju iespējams skatīt lejplādējamā dokumenta versijā.