Visi notikumi 11.06.2016

Foto Seminārs par “Open Book” būvniecības līgumiem

Seminārs par “Open Book” būvniecības līgumiem

Biedrība “BDCC” 2016.gada 9.jūnijā ES mājā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā organizēja semināru “OPEN BOOK” (“Atvērtā grāmata”) līgumi kā būvprocesa caurspīdīguma, produktivitātes un saprātīgu izmaksu garantēšanas instruments. Latvijas un ārzemju praktiskā pieredze un juridiskie aspekti.

Semināra mērķauditorija bija publiskie un privātie pasūtītāji, būvuzņēmēji. Divu posmu “Open Book” (“Atvērtā grāmata”) ir procesi, kas ļauj pasūtītājam pārskatīt un pārbaudīt visus pieņēmumus attiecībā uz projektēšanu, izmaksām, riskiem un būvniecības organizāciju agrīnā stadijā, strādājot kopā ar būvniekiem, apakšuzņēmējiem un būvmateriālu piegādātājiem. Viens no ieguvumiem ir samazinātās konflikta iespējas starp pasūtītāju un būvnieku – nav vairs neveselīgā spiediena uz būvniekiem no pasūtītāja puses, darbs projektēšanas birojā un būvobjektā noris produktīvāk.

Semināra programma ietvēra:

  • Ekonomikas ministrijas pārstāvja – Būvniecības un mājokļa politikas departamenta, Būvniecības politikas nodaļas vadītāja Renāra Špades uzruna.
  • Iepirkumu Uzraudzības biroja vadītājas Daces Gailes skaidrojums “Open Book” izmantošanai publiskajā sekotrā.
  • Būvniecības Valsts Kontroles biroja vadītāja Pētera Druķa komentārs par “Open book” izmantošanu.
  • Pasūtītāja – Aivara Černuho, “Bucher Municipal” projektu vadītāja –  praktiskās pieredzes izklāsts, būvprocesa, izmaksu un juridisko aspketu vērtējums, būvējot apjomos ievērojamu ražotni “Bucher Municipal” Ventspilī.
  • Juridisko zinātņu maģistra, praktizējoša jurista, “BDCC” biedra, EM darba grupas ēnu ekonomikas apkarošanai dalībnieka Jāņa Uzulēna tēma – “Kādu ietekmi “Open Boook” princips atstāj uz līguma precīzu izpildi būvniecības darbos. Ko var ietekmēt ģenerāluzņēmējs?”
  • Inženierekonomikas maģistra, RTU lektora tēma Ervīna Butkēviča tēma – “Open Book” principi būvniecībā Lielbritānijā, Norvēģijā un Zviedrijā, organizējot valsts un pašvaldību iepirkumus”.
  • Būvnieka – Aināra Leitēna, “Velve” vadītaja – tēma “ Open Book” principu izmantošana vērienīgu un komplicētu Latvijas objektu tapšanā, būvnieka ieguvumi.
  • Būvnieka – Gintara Dardeta, “Selva Būve” projektu vadītāja – tēma – “”Open Book” principu izmantošana biroja ēkas būvniecībā Rīgā.
  • Edgara Krasņikova, inženieru biroja “Forma 2” valdes locekļa, būvuzrauga tēma – pasūtītāja pārstāvniecības realizācija “ Open Book” līgumu ietvaros. Kompromisu meklējumi laba rezultāta garantēšanai.

Prezentācijas pielikumā.

Galerija