← Visas izstādes

Gadsimta būves Latvijā

Pie Āgenskalna tirgus žoga 2022.gada 15.decembrī ceļu pie skatītājiem sāk ceļojošā lielformāta fotoizstāde Gadsimta būves Latvijā. Nākamās pieturas atklāšana paredzēta 2023.gada janvāra sākumā pie t/c Origo.

Arhitektu, inženieru un dažādu jomu meistaru veikums vienmēr ir sabiedriski novērtējams, jo dažādu projektu īstenošana notiek visu acu priekšā. Un, lai Latvijas publika apjomīgu un nozīmīgu ēku un būvju vērtību izprastu labāk, jau septīto gadu biedrība Building Design and Construction council (BDCC, www.buvniekupadome.lv) gada nogalē atklāj ceļojošo izstādi. Izstādes stendos kopā ar tekstiem runā iespaidīgie fotoattēli, kas rūpīgi atlasīti katram objektam, lai izceltu estētiskās un funkcionālās vērtības, mērogus un kvalitāti. Starp projektiem ir veiksmes stāsti, pasaules konteksta inovācijas, izaicinājumi, privāto iniciatīvu piemēri, smalki restaurācijas darbi, universāla dizaina interjeri – speciālistu zināšanas un rūpīgs darbs. Plašāk par katru projektu iespējams uzzināt, izmantojot QR kodu, kas redzams uz katra stenda. Nosaukums Gadsimta būves izvēlēts, norādot uz to nozīmi Latvijā pēdējo gadu projektu īstenošanas kontekstā.

Iepazīstiet objektus

Inženieru arsenāls ir viena no būtiskākajām Daugavpils cietokšņa struktūras ēkām. Ēka celta pēc Krievijas impērijas Kara ministrijas arhitekta Aleksandra Štauberta projekta 1836.−1845. gadā. Izcils restaurācijas veikums.

Ķekavas apvedceļš ir vērienīgs infrastruktūras projekts, turklāt pirmais Publiskās privātās partnerības projekts Latvijā; tas tiks nodots lietotājiem 2023. gada nogalē. Tiks izbūvētas satiksmes joslas gandrīz 100 km kopgarumā.

Nacionālais botāniskais dārzs 129 ha platībā atrodas Salaspilī. Tajā ir viena no lielākajām augu kolekcijām Ziemeļaustrumeiropā – aptuveni 13 000 augu.

Liepājas Karostas teritorija, pateicoties pasūtītājiem, kas saskatījuši vietas attīstības potenciālu, pamazām atplaukst. Viens no mūsdienu un vēstures sadzīvošanas piemēriem ir jaunas rūpnīcas apjoms Karostā, kurā integrēts 19. gs. būves fragments.

Smiltenes baznīcas atjaunošanas īstenotāja Gita Mūrniece uzskata: ja katrs uzņēmējs ķertos pie kādas sev tuvas kultūrvietas sakopšanas, tad Latvijā atdzimtu neskaitāmi vēsturiski nozīmīgi objekti.

Mežotnes baznīcas vēsturiskā nozīme ainavā ir kā dominantei, kas redzama gan no auto ceļiem, gan no Mežotnes pils. Viena no hipotēzēm vēsta par baznīcas mūra ēkas celtniecību 17. gadsimta sākumā.

  1. gadā noslēdzās pārvada pār dzelzceļu Rīga–Skulte būvniecība, kā arī pārbūvēti pievedceļi un sakārtotas inženierkomunikācijas.

Āgenskalna tirgus ir svarīgs pilsētbūvniecisks kvartāls Pārdaugavas vidē, kas atdzīvināts ar lakoniskiem, neuzbāzīgiem, vēsturisko arhitektūru respektējošiem paņēmieniem.

Sporta laukumā Mežs Valmierā pirmo reizi Latvijā augstā līmenī īstenota mūsdienīga izpratne par kvalitatīvu, inovatīvu ārtelpu.

Brīvvalsts dārgumu nama atvēršana Rēzeknē notika 2022. gada augustā, pāris dienās pulcējot ap 800 interesentu.Namā redzamā kolekcija stāsta par mazzināmiem Latvijas vēstures faktiem.

Līgatnes un Kaķupītes caurtekas atrodas uz auto ceļa A2 Rīga–Sigulda–Veclaicene, abu vēsturisko būvju atjaunošana ir lielisks piemērs kā nodrošināt nepieciešamo funkciju un cieņpilni izturēties pret oriģinālajām būvniecības struktūrām.

Lai veicinātu LVM zemes dzīļu resursu produktu pieejamību tirgū, vienlaikus gūstot peļņu un veicinot tautsaimniecības attīstību, 2017. gadā tika izveidots biznesa virziens LVM Zemes dzīles.

Iedvesmojošākie un nozīmīgākie mirkļi mūsu dzīvē prasa atbilstošu ietvaru un Daugavpilī tāds ir atjaunotais Dzimtsarakstu nams, kura padomju laika augtsvērtīgās interjera mākslinieciskās vērtības no jauna uzmirdzējušas atjaunotajā ēkā un gaisīgi modernajā interjerā.

Epopeja ar Rīgas cirka pastāvēšanu 21. gs. ir stiepusies gadiem ilgi un ir tikpat interesanta kā ēkas vēsturiskā tapšana faķīra Salamonska vadībā. Rīgas jumtu ainavā ir parādījies sarkana skārda kupols, kurš visai ambiciozi un dzīvespriecīgi izceļas pelēkajā pilsētas audumā.

Jaunā Ogres Centrālās bibliotēkas koka ēka kalpo par lielisku platformu, lai izzinātu būvniecības jaunākās inovācijas un koka potenciālu.

Liepājas Jūrmalas parkā no jauna atdzimis vēsturiskais Parka paviljons. Pirms pilnīgas iznīcības 20.gadsimtā  tas dēvēts gan par ķeizara paviljonu, jo augstā persona šeit viesojusies, gan par kafejnīcu Banga. Atjaunošana notikusi tikai uz vēsturiskā fotomateriāla bāzes un noritējusi kā parauga vērta privāta iniciatīva.

Izstādes organizatori Gunita Jansone, gunita.jansone@inbox.lv, Agrita Lūse, agrita.luse@gmail.com, BDCC (www.buvniekupadome.lv), atbalstītāji AIDACO, LVM Zemes dzīles, Vudlande, Derex, Projekts 3, UPTK.