← Visi raksti

Kampaņas Mācies būvniecību 2018/2019 dienasgrāmata

Sākoties jaunajam mācību gadam 2018.gada septembrī, jau ceturto gadu kampaņa Mācies būvniecību viesojas skolās, tehnikumos, augstskolās, aicinot apgūt ar būvniecību saistītas profesijas un iedvesmojot jauno maiņu ar aizraujošiem būvniecības profesionāļu stāstījumiem par praktisko ikdienu. Būvniecība ir reti ietilpīga profesija, kura vietu var rast visdažādākās intereses.

Jebkura ar būvniecību saistīta profesija ar garantiju sagādā gandarījumu mirklī, kad ekspluatācijā tiek nodots kārtējais objekts, kas ir būtisks pienesums sabiedrības labklājībai. Vai tā būtu dzīvojamā, vai privātmāja, vai ceļu būves objekts, vai sabiedriska ēka, vai kāds cits objekts, to tapšanas gaita ir unikāla un nekad neatkārtojama. Kampaņas Mācies būvniecība ietvaros speciālisti labprāt dalās ar savu unikālo pieredzi, kuras kapacitāti noteikuši daudzie objekti, kuru tapšanā speciālisti ieguldījuši laiku, zināšanas un enerģiju.

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolā kampaņa Mācies būvniecību viesojās 2018.gada 2.oktobrī, ar skolnieku auditoriju pieredzē dalījās Māris Tidriķis, “Forma 2” valdes loceklis un būvuzraugs, un Kaspars Kurtišs, “K Forma” vadītājs, būvinženieris, būvkonstrukciju projektētājs. Māris Tidriķis skolniekiem stāstīja par to, kādi ikdienas pienākumi ir būvuzraugam, kā pats izvēlējies šo profesiju, uzsvērdams, ka būvuzrauga profesija ir piemērota ziņkārīgiem cilvēkiem, jo nemitīgi jāinteresējas par to, kas notiek būvē. Māris atzīmēja, ka ikdiena ir aizraujoša, sniedzot iespēju iepazīties ar dažādu tipu būvēm un būvniecības niansēm. Kaspars Kurtišs uz praktisko piemēru bāzes skolniekus iepazīstināja ar to, ko dara būvkonstruktori, stāstījumu ilustrējot ar reāliem projektiem. Kaspars iedvesmoja skolniekus izvēlēties būvkonstruktora profesiju, jo tā ir pieprasīta, interesanta un labi atalgota profesija.

Pie Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes 1.kursa studentiem kampaņa “Mācies būvniecību” viesojās 2018.gada 11.oktobrī. Aleksejs Tokarevs, uzņēmuma “Velve” būvdarbu vadītājs stāstīja par to pienākumu kopumu, kas objekta būvniecības laikā tiek uzticēts būvdarbu vadītājiem, un iepazīstināja ar ikdienas izaicinājumiem, iedrošinot jauniešus izvēlēties šo profesiju, jo darbs ir interesants un aizrautīgs. Stāstījumu papildināja to objektu fotogalerija, kuros Aleksejs ir strādājis kā būvdarbu vadītājs. Jāatzīmē, ka Aleksejs Tokarevs ir ieguvis augstāko godalgu konkursā Gada būvinženieris Latvijā 2017 nominācijā Gada Jaunais inženieris. Savukārt, Mārtiņš Štrauss, uzņēmuma “ThermoWhite Baltic” vadītājs skaidroja specifisku darbu apakšuzņēmēju ikdienas izaicinājumus un kā tos sekmīgi pārvarēt, kā arī atzīmēja to, specifisku darbu veicēji vienmēr būs pieprasīti darba tirgū.

Pie RTU Transportbūvju fakultātes 1.kursa studentiem kampaņa “Mācies būvniecību” viesojās 2018.gada 1.novembrī. No uzņēmuma “BMGS” studentus ar būvniecības ikdienu, uzņēmuma darbību un karjeras iespējām iepazīstināja “BMGS” Marketinga vadītāja Paula Jansone un “BMGS” izpilddirektors Kirils Loškarjovs. Stāstījumā tika akcentēts, ka ir vērtīgi pastrādāt būvlaukumā arī vienkāršos darbus, lai nonākot vadošos amatos būtu kompleksa izpratne par būvniecības procesa norisi. Uzņēmumu “CTB” pārstāvēja valdes locekle Guna Eglīte un ražošanas direktors un “CTB Karjeri” valdes loceklis Kārlis Žāže. Studenti tika iepazīstināti ar ceļu būves uzņēmuma darbības specifiku un ievērojamiem realizēto projektu apjomiem, kas “CTB” padarījis par savas nozares vienu lielākiem uzņēmumiem Latvijā. Kārlis Žāže atklāja, kā veiksmīgi veidot karjeru būvniecības nozarē un kādas rakstura īpašības noder sekmīgai attīstībai.

Rīgas Teikas vidusskolas 12.klases skolnieki 2018.gada 21.novembrī kampaņas “Mācies būvniecību” ietvaros viesojās ARS Diagnostikas klīnikā Jāņa Asara ielā 3. Bijušajā Sarkanā Krusta slimnīcas ēkā norit rekonstrukcijas darbi, 1. kārtas ietvaros ir noslēgta pirmā stāva atjaunošana, šobrīd norit nākamās kārtas būvdarbi. Darbus vēsturiskajā ēkā veic būvuzņēmums “Selva būve”. Pirmās kārtas arhitektūras projektu izstrādāja arhitekte Līga Apine, tālākās kārtas arhitektūras risinājumu autori ir birojs “Jaunromāns un Ābele”. Ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti veikusi mākslas vēsturniece Vita Banga. Par pirmās kārtas būvdarbu rezultātu un ARS nozīmi Latvijas medicīnā skolniekiem stāstīja Māris Andersons, Medicīnas sabiedrības ARS valdes priekšsēdētājs, skaidrojot arī ārstu misiju un profesijas nianses, bet par ēkas vēsturi skolniekiem stāstīja mākslas vēsturniece Vita Banga, pievēršoties arī mākslas vēsturnieka profesijas apgūšanai un iespējām šajā jomā veidot karjeru.

Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā 2019.gada 9.janvārī plašai un zinātkārai skolnieku auditorijai kampaņas Mācies būvniecību varoņi Evita Biezmane, “Bonava” darba aizsardzības speciāliste, un Deniss Kamuškovs, “Velve” projektu vadītājs, ar atraktīviem piemēriem skaidroja būvniecībā strādājošo ikdienu.  Evita Biezmane uzsvēra, cik svarīga ir darba aizsardzība būvlaukumā, pret to nedrīkst attiekties pavirši, jo sekas var būt nelabojamas. Bet tas nenozīmē, ka darba aizsardzības speciālista ikdiena ir garlaicīga, kas ietver tikai darbu ar dokumentiem. Ik dienu Evita apmeklē būvlaukumu un skaidro darbiniekiem tos riskus, kas iespējami dažādās situācijās. Kolēģi Evitu ir iemīļojuši, jo darbu viņa dara ar sirdi un dvēseli, patiešām rūpējoties par savu kolēģu – būvlaukumā strādājošo – labklājību. Deniss Kamuškovs stāstīja par projektu vadītāja ikdienu, kas ietver atbildību par visa procesa norisi līdz veiksmīgam gala rezultātam. Projektu vadītājs nestrādā viens, viņam ir vairāki palīgi, taču svarīga ir laba komunikācija starp visiem komandas speciālistiem.

Jaunākajās Rīgas Zoo ēkās – Āfrikas savanna – 2019.gada 16.janvārī speciālistu pavadībā viesojās O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas kokapstrādes entuziasti, iepazīstoties ar visai neparastu koka būvniecības objektu, kas paredzēts siltzemju dzīvniekiem un to aplūkošanai dabiskajiem apstākļiem pietuvinātā vidē. Koks tāpat kā papīrs panes visu, vienīgi ar koku jādarbojas īstiem meistariem, lai gala rezultātā koka iespējas atklātos pilnvērtīgi – gan funkcionāli, gan estētiski. Koks ir dabisks materiāls un, protams, tā ir labākā izvēle, lai būvētu dzīvnieku mītnes, kuru aprīkojums ir inženiertehniski sarežģīts.

Pie Rīgas Celtniecības koledžas Vakara nodaļas studentiem, būvdarbu vadītājiem, kampaņa “Mācies būvniecību” viesojās 2019.gada 23.janvārī. Vakara nodaļu vada pasniedzēja Inga Ķīle, kura kopā ar studentiem uzmanīgi uzklausīja viesus – Lolitu Koļcovu, “Selva Būve” būvlaukuma vadītāju, un Denisu Kamuškovu, “Velve” projektu vadītāju.  Lolita savā stāstījumā pievērsās gans saviem pagriezieniem karjerā, gan ikdienai būvobjektos. Jāatzīmē, ka Lolita ir bijusi darbu vadītāja sarežģītā un Latvijā ievērojamā objektā Latvijas Valsts mežu biroja ēkā Dundagā. Tas ir pirmais objekts Latvijā, kurā izmantotas jaunākās tehnoloģijas un process organizēts 3D, BIM vidē. Jāmācās bija visiem – pasūtītājam, būvniekiem, ražotājiem. Ēka ir izbūvēta no precīzām, rūpnīcā saražotām koka konstrukcijām. Lolita atzina, ka projekti Latvijā varētu būt labāki, nozarei ir vajadzīgi zinoši un attapīgi projektētāji, kuri rūpīgi pievēršas darbam un spēj savietot ēkas karkasa projektu ar inženierkomunikāciju ceļiem. Katra kļūda projektā būvniekam objektā aizņem vairākas dienas – tie ir laika un finanšu resursi. Deniss Kamuškovs var lepoties ar visā Latvijā zināmu apjomīgu objektu – VEF Kultūras pils rekonstrukciju, kas ieguva Grand Prix konkursā Latvijas Būvniecības Gada balva 2018. Vieglāk ir uzbūvēt jaunu ēku, nekā rekonstruēt kultūras pieminekli, jo būvniecības laikā vienmēr atklājas negaidītas lietas. Kā, piemēram, VEF vienā no stāviem, kur jau bija ievilktas visas inženierkomunikācijas, pēkšņi atklājās, ka oriģinālie pārsegumi ir zaudējuši nestspēju. Zeme dega zem kājām, bija jārod risinājums, kā iekļauties jau iepriekš noteiktajos termiņos. Būvniecībā nestandarta situācijas nav retums, tikai kompetenti projektu vadītāji spēj ar tām tikt galā, rodot pareizo balansu starp visiem resursiem – speciālistiem, laiku, finansēm. Šī nav joma, kur būtu iespējams pajautāt pēc padoma, jāpaļaujas uz saviem spēkiem. Toties rezultāts vienmēr garantē gandarījumu. Kā atzīmēja Kamuškovs, projekta vadītājs ir kā teātra režisors.

Pie Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolniekiem kampaņa Mācies būvniecību varoņi viesojās 2019.gada 30.janvārī. Ar skolnieku auditoriju runājās Aleksejs Tokarevs, Velve būvdarbu vadītājs, un Edgars Krasņikovs, Forma 2 būvuzraugs. Galvenā uzmanība tika vērsta uz būvnieku ikdienas izaicinājumiem un aicinājumu nebaidīties no grūtībām. Drosme, vēlme iepazīt eksaktos priekšmetus, spēja elastīgi reaģēt uz dažādām situācijām ir tās īpašības, kas nepieciešamas būvniekiem. Sarunā tika skarta arī tāda svarīga lieta, kā atbildības izjūta, jo no būvnieku darba rezultāta ir atkarīga visas sabiedrības drošība. Būvnieks – tā nav apnicīga profesija, rutīnas nozarē nav, turklāt tā ir cienījama profesija, pēc kuras pieprasījums būs visos laikos.

2019.gada pirmais ievērojamākais objekts Latvijā ir pavisam nesen ekspluatācijā nodotā Latvijas Universitātes Zinātņu māja, kas draudzīgi slejas līdzās Dabas mājai. Jāatgādina, ka abu ēku projekta autori ir Sestais stils, būvnieki LNK Industries, bet būvuzraugi Forma 2 profesionālā un pieredzes bagātā komanda. Sarežģītas arhitektūras un konstrukcijas septiņu stāvu ēka ar milzīgu ātriju ir tapusi pusotra gada laikā, liecinot par Latvijas būvspeciālistu kompetenci un spēju mobilizēties. Kampaņas Mācies būvniecību būvniecību ietvaros 2019.gada 31.janvārī LU Zinātņu mājā viesojās O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas un Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolnieki, kurus ar ēkas uzbūvi, plānojumu, izmantotajām būvniecības tehnoloģijām un arhitektūras kvalitātēm iepazīstināja Forma 2 būvuzraugs un valdes loceklis Edgars Krasņikovs. Kopumā objektā būvniecības laikā kvalitāti uzraudzīja 8 būvuzraugi, Edgars Krasņikovs bija būvuzraugu komandas vadītājs. Darbs pie objekta tapšanas bija dinamisks, piepildīts ar izaicinājumiem, rezultātā tapusi vēl viena ilgtspējīga ēka Latvijā. Vēl jāatzīmē kāds būtisks un efektīgs interjera elements – mākslinieka Ernesta Vītiņa stikla krāvuma tehnikā veidotā liektā siena.

Latvijas Nacionālā bibliotēka uzņēma kampaņu Mācies būvniecību 2019.gada 4.februārī, pulcējot vairāk nekā 40 studentus no Rīgas Celtniecības koledžas pasniedzēja Dina Kopštāla vadībā. Par ikdienas darbu specifiku studentiem stāstīja Evita Biezmane, Bonava darba aizsardzības speciāliste, un Valdis Eisāns, Forma 2 būvuzrauga palīgs. Darba aizsardzības plāns sākas līdz ar būvniecības ieceri, savu stāstījumu sāka Evita Biezmane. Darba aizsardzība ir būtiska jebkura būvobjekta sadaļa, turklāt darba aizsardzības speciālistam jāpārzina ne vien noteikumi, normatīvie akti, bet arī jābūt radošam, ar prasmēm paredzēt visas situācijas, kurās būvlaukumā varētu iestāties riski dzīvībai. Evita demonstrēja vairākus uzskatāmus piemērus, skaidrojot kā katrā konkrētajā situācijā būvstrādnieki pārkāpj darba drošību. Iemesls pārkāpumiem noteikumu neievērošana un pavirša ieklausīšanās darba aizsardzības speciālistu instruktāžā. Liela daļa Evitas darba dienas paiet būvlaukumā, kontrolējot darba drošības noteikumu izpildi un skaidrojot, ja nepieciešams, vairākas reizes, kā izvairīties no riskiem. Prasības darba drošība aug ar katru gadu, šobrīd tās ir krietni stingrākas kā pirms 10 gadiem, vienlaicīgi aug arī pieprasījums pēc darba aizsardzības speciālistiem darba tirgū. Valdis Eisāns studentus iepazīstināja ar būvuzrauga palīga pienākumiem. Būvuzraudzība ir interesanta joma, speciālisti ir pasūtītāja pārstāvji objektā ar uzdevumu kontrolēt, vai būvniecība notiek pietiekoši kvalitatīvi, vai viss tiek būvēts saskaņā ar projektu, vai tiek izmantoti atbilstoši materiāli. Kopumā būvuzraugiem likums nosaka 21 pienākumu. Būvuzraugi ir neatkarīgi speciālisti. Apjomīgos projektos būvuzraugi strādā komandā, katrs no speciālistiem kontrolē savu jomu būvdarbu veikšanas procesā.

O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas skolnieki kampaņas Mācies būvniecību ietvaros 2019.gada 6.februārī tika iepazīstināti ar ceļu būvdarbiem un ūdens un kanalizācijas sistēmu izbūvi. Skolā viesojās un pieredzē dalījās Valters Gertners, Firma L4 ceļu būves būvuzraugs, un Jānis Murāns, Norma-S būvdarbu vadītājs.  Valters Gertners vispirms auditorijai atklāja savu ceļu uz būvniecību un karjeras izaugsmi, pēc tam atraktīvā un interesantā veidā izstāstīja par ceļu būvdarbiem – cik daudz darba jāieliek, lai mēs varētu pa ceļiem ar automašīnām, kādi ir ceļu klājuma slāņi vēl zem asfalta, pēc tam iepazīstinot ar  ceļu būvinženiera ikdienu. Jānis Murāns pievērsās citai, tikpat svarīgai būvniecības sadaļai, kuru mēs ikdienā nepamanām, taču tā nodrošina ikdienas komfortu – ūdens un kanalizācijas sistēmu būvniecībai. Strādājot šajā nozarē 10 gadu laikā būtiski ir mainījušās tehnoloģijas, tagad liela darbu daļa tiek veikta ar beztranšeju metodi, un būvdarbu vadītājiem ir jāiet līdzi laikam, apgūstot inovatīvo darba metodoloģiju. Jāatzīmē, ka uzņēmums Norma-S ir viens progresīvākajiem šajā nozarē Latvijā, kura rīcībā ir augstas pievienotās vērtības tehnoloģiskās iekārtas.

Kampaņa Mācies būvniecību aktīvi iesaistījās Ēnu dienu norisēs 2019.gada 13.februārī. Pie arhitektu biroja 5.iela vadošās arhitektes Jeļenas Krasnoruckas viesojās O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas skolnieki. Jeļena Krasnorucka skolniekus aicināja piedalīties nopietnā būvsapulcē, kurā tika apzināts padarītais un lemts par tuvākajiem darbiem objektā Nākotnes nams, kas tiek būvēts līdzās Latvijas Okupācijas muzejam un kļūs par tā paplašinājumu. Arhitektūras risinājumus izstrādāja arhitekts Gunārs Birkerts un 5.iela arhitekti. Rīgas Klasiskās ģimnāzijas skolnieki BMGS projektu vadītāja Kirila Loškarjova pavadībā izstaigāja Latvijas Starptautiskās skolu, kurā noris rekonstrukcija, uzzināja par pielietotajām būvniecības tehnoloģijām, kā arī ieguva atbildi uz daudziem skolniekiem svarīgo jautājumu – ko darīt šodien, lai nākotnē kļūtu par veiksmīgu speciālistu? O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas skolnieki kopā ar arhitektu biroja SINTARH arhitektu Iļju Miļgromu dienas garumā iepazinās ar objektiem, kuri tapuši pēc arhitekta projektiem Rīgā. O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas skolnieki iepazinās arī ar ceļu būvinženiera ikdienu, viesojoties Firma L4 birojā pie Valtera Gertnera.

Latvijas Lauksaimniecības universitātē pie Vides būvzinātņu fakultātes kampaņa Mācies būvniecību viesojās 2019.gada 20.februārī. Par projektētāju ikdienu un pacietību, kas nepieciešama ikviena darba veikšanai, stāstīja Kaspars Kurtišs “K Forma” vadītājs, būvinženieris, būvkonstrukciju projektētājs. Būvdarbu vadītājs katru dienu strādā pirmajās līnijās, viss, kas notiek būvlaukumā ikdienu, ir būvdarbu vadītāja atbildība, tāpēc šiem speciālistiem jābūt apveltītiem ar spēju elastīgi reaģēt uz situāciju, redzēt lietas kopsakarībās, ar prasmi komunicēt ar visdažādākajiem cilvēkiem un asu skatu. Selva būve būvdarbu vadītāja Lolita Koļcova ir pieredzējusi, prasmīga un gudra speciāliste, kuras kontā ir daudzi kvalitatīvi uzbūvēti objekti. Lolita laipni dalījās ar savu pieredzi, topošajiem būvniecības nozares speciālistiem atklājot būvdarbu vadītāja uzdevumu praktisko pusi. Edgars Krasņikovs, būvinženieru biroja Forma 2 valdes loceklis, sertificēts būvinženieris, jauniešu iepazīstināja ar atbildīgo būvuzrauga profesiju. Būvuzraugs lielā mērā ir būves kvalitātes atslēga un atbildīgā persona, kas seko līdzi, lai būve top saskaņā ar projektu. Visvajadzīgākā īpašība būvuzraudzības darbā ir nerimstoša ziņkārība, kas liek profesionāli sekot līdzi veiktajiem darbiem un dokumentu apritei.

Ar arhitektiem kampaņas Mācies būvniecību ietvaros Rīgas Celtniecības koledžas arhitektūras un restaurācijas programmu studenti tikās 2019.gada 20.februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Viens no spožākajiem Latvijas arhitektiem Uldis Lukševics, arhitektu biroja NRJA vadītājs, kura birojā strādā divi RCK absolventi, stāstot par savu profesiju jauniešiem neslēpa to, kas tad ir arhitektu ikdienas reālā biezā garoza. Jārēķinās, ka liela daļa no darbiem, kas tiek gatavoti konkursiem, tiek veikti veltīgi un paliek tikai uz papīra. Savukārt, raugoties no citas puses – tādējādi tiek iegūta un uzkrāta pieredze. Arhitekts Uldis Lukševics ir startējis daudzos vērienīgos Latvijā izsludinātos starptautiska mēroga konkursos un ieguvis arī godalgotas vietas. Taču tas negarantē projekta realizāciju. Arhitekts katru dienu nonāk izvēles priekšā – projektēt ikdienišķas, tipveida ēkas vai tomēr uzdrošināties lūkoties pāri robežām un ļauties radošam domas lidojumam, cerībā, ka atradīsies pasūtītājs, kas to novērtēs. Lai uzdrošinātos, nepietiek tikai ar vēlmi, ir jābūt noteiktai zināšanu kapacitātei. Uldis Lukševics ieteica jaunajiem arhitektiem attīstīt prasmes darbam 3D vidē. Arhitekts ielūkojās vairāku konkursu vēsturē, kuros ir piedalījies ar savām iecerēm – konkursā par Dzelzceļa muzeju, lidostas Rīgas Gaisa satiksmes torni, Rīgas cirku. Īpaši būtu jāatzīmē Rīgas cirka ēkas attīstības radošā ideja – tās ietvaros Lukševics bija plānojis gaisa pastaigu takas, kas ļautu ēku aplūkot no dažādiem skatupunktiem un ielūkoties ēkā notiekošajā – cirka mākslinieku ikdienā. Pavisam nesen starptautiskajā konkursā par TabFab kvartāla attīstību arhitekts Uldis Lukševics ar sava biroja izstrādāto arhitektonisko risinājumu ieguva godalgoto 1.vietu, kuru realizēs pasūtītājs VNĪ. Arhitekte Dārta Janeviča – Dambe, Bonava VDC nodaļas vadītāja, jauniešus iepazīstināja ar BIM inovācijām – informācijas apkopošanu BIM bibliotēkā, kuras atsevišķie elementi tiek izmantoti ēku projektēšanā. Lai veiktu šo darbu, jāpiemīt prasmei orientēties 3D vidē, jāiegūst pieredze un jāprot orientēties nākotnē gaidāmajos pieprasījumos.

Kampaņa Mācies būvniecību 2019.gada 14.martā viesojās pie 40 Rīgas Celtniecības koledžas studentiem – topošajiem būvdarbu vadītājiem. Ar pieredzi, strādājot būvniecības nozarē, dalījās jauni un karjerā veiksmīgi speciālisti – Miķelis Strazdiņš, CTB Asfalta ražotnes vadītājs, kas šo amatu ieguvis pavisam nesen un iepriekš strādājis par projektu vadītāju vienā no lielākajiem Liepājas uzņēmumiem – CTB, un Jānis Murāns, Norma-S projektu vadītājs. Miķelis Strazdiņš atzīmēja, ka liela daļa Liepājas ielu ir atjaunotas vai būvētas ar CTB profesionāļu spēkiem, tādējādi uzņēmums ir devis savu artavu pilsētas sakārtošanas programmā. Projektu vadītāja amatu Miķelis uzskata par sarežģītu, jāspēj redzēt lietas kopumā, būvniecības process jāpārzina no A līdz Z. Jābūt gatavam mācīties un izzināt jaunas tehnoloģijas, kuras parādās ceļu būvē. Būvniecība dodas digitalizācijas virzienā, šobrīd eksistē pat tādi ekskavatori, kuri vadāmi no datora, operatoram atrodoties kabinetā. Taču digitalizācijas apguve bez pamatzināšanām neko nedod – vispirms jāiemācās būvniecības pamati un tikai pēc tam ir droši izmantot digitālos rīkus. Jānis Murāns savu karjeru saistīt ar būvniecību izvēlējās pēc lielām pārdomām, meklējot profesiju, kurā vajadzīgas analītisks prāts, spēja orientēties ciparu pasaulē un gatavība tikt galā ar izaicinājumiem. Uzņēmumā Norma-S strādā vairāki RCK absolvējošie profesionāļi, atzīmējot ka RCK dod jaunajiem speciālistiem nopietnu un pamatīgu zināšanu bāzi. Strādāt ūdens un kanalizācijas maģistrālo tīklu ierīcības un atjaunošanas jomā nav viegli, darbs prasa pārzināt dažādas tehnoloģijas un iemaņas tās pielietot praksē. Mūsu laikos lielu daļu darbu veic ar tā dēvētajām beztranšejas metodēm – operatoru vadītās ierīces zem zemes vai nu veido vietu cauruļvadu ierīcībai vai sagrauj bojātās caurules un vienlaicīgi ievelk jaunu cauruli. Viens no interesantākiem projektiem, kurus nesen realizējis Jānis Murāns, ir jaunu maģistrālo cauruļvadu ierīcība Krievu salā 20 m dziļumā.

2019.gada 26.martā Rīgas Valsts 3.ģimnāzijas skolnieki viesojās jahtu būves uzņēmumā Latitude Yachts, kur ar pasaules ekskluzīvo jahtu būves tehnoloģijām iepazīstināja projektu vadītājs Roberts Trautmanis. Jahtu būve pieprasa augsta līmeņa amatniekus, spēju orientēties tehnoloģiju inovācijās un skurpulozu darbu visos etapos. Šajā jomā klienti ir īpaši prasīgi un kaprīzi, pat mazākā defekta iespējamība ir nepieļaujama. Uzņēmums būvē jahtas, trimarānus, lašu audzētavas Norvēģijas pasūtītājiem. Katrs pasūtījums tiek sertificēts starptautiskā līmenī un pārbaudīta tā veiktspēja, tikai pēc tam tiek saņemta atļauja to piegādāt klientiem.

Kampaņas Mācies būvniecību ietvaros 2019.gad 28.martā Rīgas Celtniecības koledžā notika Būvniecības dienas, kurā koledžas studentus, Rīgas Klasiskās ģimnāzijas un O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskolas skolnieku auditorijai par nozīmīgiem objektu projektēšanas un būvniecības procesiem lekciju lasīja arhitekts Ansis Klīdzējs no biroja Didrihsons arhitekti un inženierkomunikāciju projektētāja Inese Kanaška no uzņēmuma Moduls Engineering. 

Liepājā kampaņa Mācies būvniecību viesojās 2019.gada 16.aprīlī. Liepājas valsts 1.ģimnāzijā ar būvniecības profesijās ieinteresētajiem skolniekiem runāja UPTK projektu vadītājs Sandis Kirhners, iepazīstinot ar uzņēmuma realizētajiem projektiem Latvijā un ārzemēs. Sandis uzsvēra, ka būvnieks ir sarežģīta profesija, prasa erudīciju un tehniskās zināšanas, vienlaikus tā ir mūsdienu jaunatklājēja profesija – būvnieks bieži vien ierodas tukšā vietā, lai rajā radītu kvalitatīvu objektu, līdz ar to apbūves vietai piešķirot jaunu dimensiju. Sarežģītāki ir rekonstrukcijas darbi, kas pieprasa īpašas zināšanas no Pasūtītāja, arhitekta un būvnieka, jo objekts tiek atklāts pamazām un tas ir piepildīts ar izaicinājumiem. Liepājas valsts 1.ģimnāzija, kuras rekonstrukciju veica UPTK , ir ieguvis vairākas godalgas dažādos konkursos par kvalitatīvu projektu un izpildījumu. Jānovērtē direktora Helvija Valča ieguldījums, kas ar sirdi un dvēseli kā Pasūtītājas iesaistījās atjaunošanas darbos un izvēlējās labas lietas, kuras piedāvāja arhitekts un būvnieks, nevis pieprasīja ātrumu un paviršību. Rezultātā ēka ir ieguvusi otru elpu, atjaunota senā spozme apvienojumā ar laikmetīgiem risinājumiem. Liepājas Raiņa 6. vidusskolā plašai skolnieku auditorijai par projektēšanu stāstīja arhitekte Laura Kozlovska un projektētājs Artūrs Neiburgs no uzņēmuma Sitera. Laura Kozlovska ar degsmi stāstīja par arhitekta ikdienas darbu, kas ir skaista, radoša, bet arī plašas zināšanas pieprasoša profesija. Arhitektam jāmāk gan sapņot un raudzīties pāri ikdienai, gan jāsaprot, kā tehniski ir realizējams izsapņotais. Vēl Laura iepazīstināja ar iespējamiem arhitekta darbības veidiem – arhitekti var strādāt patstāvīgi savā praksē, kādā lielā arhitektūras birojā, būvvaldē, būvuzņēmumā, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldē, kā arī darboties interjera dizaina jomā. Artūrs Neiburgs, savukārt, iepazīstināja, ko ikdienā dara BIM vidi pārzinoši projektētāji. Jaunās tehnoloģijas ienāk ikdienā uz neatgriešanos, tās ir labs instruments visiem, kuru zināšanas par projektēšanu un būvniecību ir augstā līmenī. BIM instrumentārija pārvaldīšana ļauj brīvi strādāt Latvijā un arī izpildīt pasūtījumus no ārzemēm. Zināšanas par BIM ir iegūstamas gan pie mums, bet noteikti ir vēlams pastudēt arī ārzemju augstskolās, pilnveidojot savas zināšanas.

Alūksnes novada vidusskolā kampaņa Mācies būvniecību kopā ar lektoriem Ivo Rozentālu no uzņēmuma Būvuzraugi LV un Juri Pavlovu no uzņēmuma Inbuv viesojās 2019.gada 24.aprīlī. Juris Pavlovs skolnieku auditoriju iepazīstināja ar restauratoru darba uzdevumiem un restauratoru specializācijām, uzsverot, ka restauratoram ir jābūt gatavam strādāt visā Latvijā – kur vien darbi sauc. Ivo Rozentāls savā stāstījumā pievērsās būvuzrauga darba pienākumiem un uzvēra nepieciešamību šajā amatā esošiem speciālistiem pārzināt likumdošanu.

Var gandrīz droši apgalvot, ka savās ikdienas gaitās ikviens no mums dodas garām kādam civilās vai ceļu būvniecības objektam, bet cik bieži ir bijusi iespēja ielūkoties objektā ierobežotas piekļuves apstākļos jeb slēgtajā ostas teritorijā? Tāpēc BMGS pārstāvji kopā ar Rīgas Celtniecības koledžas būvniecības nodaļas studentiem 2019.gada 16.maijā devās uz valsts nozīmes infrastruktūras objektu Ziemeļu molu Ventspils brīvostā, lai izzinātu kā noris vērienīgie atjaunošanas darbi un klātienē ieraudzītu iespaidīgos 13 tonnas smagos tetrapodus, kuri ir mola atjaunošanas galvenie būvelementu. BMGS atbildīgais projekta vadītājs Andrejs tik iedvesmojoši un aizrautīgi stāstīja par būvniecības procesa niansēm, ka arī RCK pasniedzējām, nemaz nerunājot par studentiem, radās vēlme sniegt savu artavu objekta tapšanā. Pēc tik pozitīvas dienas, BMGS speciālisti cer, ka, iespējams, kādam topošajam būvniekam tā kļūs par impulsu, lai savu profesionālo karjeru saistītu tieši ar hidrotehniskās būvniecības novirzienu, kas ir ne tikai gana iespaidīgs un vērienīgs, bet arī bezgala interesants.