Likumdošana

Plāns ēnu ekonomikas mazināšanai

Valsts ierēdņi beidzot ir pamanījuši ēnu ekonomikas radīto ietekmi, kas, kā jau ēnu ekonomika, bijusi ēnā. Tiek izstrādāts plāns ietekmes mazināšanai. Bet vai plāns ir produktīvs? Darba grupā, kuru veidos pārstāvji no neskaitāmām valsts institūcijām, piedalīsies arī biedrības "BDCC" biedrs - jurists Jānis Uzulēns.

Pagaidām Ekonomikas ministrijas piedāvājumā ēnu ekonomikas mazināšanai būvniecības nozarē ir šādi:

1.Nodarbināto personu elektroniska reģistrēšana un to kustības uzskaite būvobjektā.

Komentārs no nozares profesionāļiem – šis pasākums nenesīs cerētos augļus.

2.Izstrādāt un ieviest valsts un pašvaldību pasūtījumos būvniecības standarta līgumus, kuri apstiprināti nacionālā standarta LVS statusā. Līgumos noteikt ģenerāluzņēmēja pienākumu pārskatīšana būvniecības procesā.

Biedrības “BDCC” komentārs – standarta līgumu nepieciešamību biedrības biedri popularizējuši vairāk kā gadu, apspriežot to ar deputātiem, nozares profesionāļiem, žurnāla “Latvijas Būvniecība” redkolēģiju (veidojot arī vairākas publikācijas ar būvniecības praktiķu viedokļiem), Ekonomikas ministrijas ierēdņiem. Mums prieks, ka beidzot priekšlikums ir sasniedzis dzirdīgas ausis.

3.Materiālu uzskaites pilnveidošana būvniecības nozarē.

Komentārs no nozares – pagaidām uztrauc īstenotā kontroles sistēma, kuru realizē PTAC. Vienu dienu speciālisti no PTAC kontrolē apavu kvalitāti, citu dienu medicīnu, vēl citu – būvmateriālus. Nav īstas pārliecības par kontrolētāju kompetenci. Rezultātā būvniecības neprofesionāļi kontrolē profesionāļus.

Sagatavoja Agrita Lūse

Foto: VNĪ, Rīgas pils, Sūtņu zāles restaurācija, process