Materiāli

Starptautiskas pieredzes iespējas Vācijā

Latvijas jaunie un arī pieredzējušie speciālisti ir gaidīti LEC komandā Vācijā, kas ir viena no labākajām platformām, lai lokālo būvpieredzi papildinātu ar starptautisko.

Uzņēmums Latvijas Energoceltnieks (LEC) jau ilgu laiku ir radis iespēju strādāt plašajā Vācijas tirgū, rādot savu kompetenci un kvalitāti. Ne visiem tas izdodas, veiksmes atslēga ir uzticamības reitinga augstā latiņa. Pēdējo 10 gadu laikā LEC Vācijā sevi apliecinājis kā nopietnu sadarbības partneri telekomunikāciju infrastruktūras izbūves jomā, esot gan apakšuzņēmēja, gan ģenerāluzņēmēja lomā. Kompānijas un daudzveidīgo procesu vilcējspēks ir tās vadības komanda – valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Soldatenko, valdes loceklis Ingmars Korns, telekomunikāciju tīklu departamenta vadītājs Kaspars Reinholds, projektu vadības nodaļas vadītājs Rihards Kalniņš un tehniskais vadītājs Vācijā Uģis Broža.

Uzņēmuma LEC galvenā vērtība ir profesionāla projektu vadība un kvalificēti speciālisti jebkurā veicamo darbu pozīcijā. Ar cilvēcīgu attieksmi iespējams nodrošināt darbinieku labsajūtu un veicināt viņu vēlmi strādāt tieši mūsu uzņēmumā, − atzīmē Kaspars Reinholds.

Uzņēmuma vērtība ir cilvēki

Vācijas telekomunikāciju infrastruktūras tirgus ir milzīgs. Tajā darbojas globālas korporācijas, kuru gada apgrozījums mērāms miljardos eiro. Darba ir daudz, taču arī konkurence ir sīva. Ne vienmēr piedāvājumos zemākā cena būs noteicošā, lai tiktu izvēlēts konkrētais uzņēmums, no svara ir reputācija, tehniskais nodrošinājums un iemaņas darbus veikt noteiktajos termiņos augstā kvalitātē. Būtisks kritērijs konkursos ir uzņēmumā nodarbināto speciālistu skaits un viņu profesionālā kvalifikācija.

Vācijā strādā uzņēmuma Latvijas Energoceltnieks 150 speciālistu liels kolektīvs, aptverot vispusīgu profesiju spektru – projektu vadītājus, būvdarbu vadītājus, brigadierus, strādniekus, projektu asistentus, ekonomistus u.c. Jāatzīmē, ka darbinieki augstu vērtē uzņēmuma vadības cilvēcīgo attieksmi ikdienā – darbinieku apmierinātības latiņa ir augsta un tas lielā mērā padara LEC par vilinošu darba vietu tiem, kas meklē savai kompetencei atbilstošus izaicinājumus.

Darba un projektu ir daudz, LEC ir augoša kompānija, kuras priekšrocība Vācijas tirgū ir resursi – kvalificēti jomas speciālisti, konkurētspēju veicinošs, apjomīgs jaunas tehnikas parks, projektu vadības koncepts un darbu izpildes bezkompromisu kvalitāte. Uzņēmums pastāvīgi strādā pie jomas profesionāļu piesaistes, aicinot Latvijas speciālistus pieteikties dažādām amata pozīcijām un iegūt darba pieredzi starptautiskajā tirgū. Jaunie darbinieki tiek apmācīti īpašā mentoringa programmā, ierādot veicamā darba specifiku un nianses. Uzņēmumā piedāvā izaugsmi un karjeras attīstību, taču viens nosacījums ir obligāts visiem speciālistiem, kas gatavi sākt darba gaitas uzņēmumā LEC, – tehniskā domāšana un prasmes, kā arī vēlme mācīties, piemēram, vācu valodu.

Neatkarīgi no specialitātes un amata pozīcijas, uz kuru kandidē pretendenti, ar katru potenciālo darba ņēmēju Kaspars Reinholds runā personīgi, lai sarunas laikā izprastu potenciālā darbinieka kvalifikāciju un kompetenci. Katrs darbinieks ir vērtība neatkarīgi no ikdienā veicamajiem uzdevumiem – tranšeju rakšanas vai apjomīgu projektu vadības. LEC cilvēkresursu vadības koncepts gan Latvijā, gan Vācijā nozīmē cienīt jebkuru kolektīva darbinieku, ieklausīties viņa vajadzībās, iespēju robežās palīdzot to nodrošināšanā, tajā skaitā rūpējoties arī par sadzīviskām lietām Vācijā strādājošajiem.

Jauniem un mērķtiecīgiem speciālistiem darbs Vācijā ir lieliska platforma nenovērtējamas pieredzes iegūšanai un no Latvijas atšķirīgas darba kultūras iepazīšanai. ir iespēja pārņemt labāko praksi turpmākai savas karjeras attīstībai. Katram darbiniekam ir iespēja karjeras izaugsmei, no vienkārša strādnieka kļūstot par brigadieri, darbu vadītāju, projektu vadītāju, ko uzņēmīgākie speciālisti aktīvi izmanto, jo uzņēmuma apkalpotā tirgus daļa Vācijā palielinās ar katru gadu. Laika gaitā uzņēmumā ir izveidojušās stabilas brigādes un projektu vadības komandas. Jāatzīmē, ka tikai neliela daļa LEC komandas Vācijā ir vietējie speciālisti, lielākā daļa personāla ir Latvijas  profesionāļi.

Uzņēmums Vācijā nodarbinātajiem nodrošina dzīvesvietu, darbam nepieciešamos sakaru līdzekļus un orgtehniku, noteiktos gadījumos saskaņā ar ieņemamo amatu arī personīgo transportu. Darbiniekiem, kuri nepārvalda vācu valodu, ir iespēja saņemt atbalstu no vāciski runājošajiem kolēģiem ikdienišķu jautājumu risināšanai. Ja ir vēlme vācu valodu apgūt, šāda iespēja tiek nodrošināta, piedāvājot individuālas vācu valodas nodarbības. Tas tiek darīts, lai speciālisti savus spēkus un prasmes varētu maksimāli veltīt tiešajiem darba pienākumiem. Būtiski pieminēt, ka būvinženiera sertifikāts, lai pieteiktos darbā uzņēmumā LEC, nav obligāts – tiek pieņemti darbā speciālisti arī bez sertifikātiem, ja tehniskās prasmes ir pietiekami augstā līmenī. Speciālistu kvalifikācija, kompetences un attieksme pret uzticētajiem pienākumiem tiek vērtēta ikdienas darba procesā un spējā tās efektīvi lietot.

Uzņēmums LEC pastāvīgi seko līdzi jaunākajām tehnoloģijām, strādniekiem un brigadieriem ir nodrošinātas planšetes ar digitālām projekta shēmām un aprakstiem, darbu fotofiksācijām. Arī projektu vadības atbildīgie darbinieki daļu uzdevumu brigādēm nodod elektroniski, tādējādi ikdienas darbā dokumenti papīra formātā tiek izmantoti arvien retāk.

LEC darbu specifika Vācijā

LEC Vācijā būvē optiskos platjoslu interneta tīklus saskaņā ar pasūtītāju projektiem, veicot pilnu izbūves ciklu. Projekti tiek īstenoti dažādos Vācijas reģionos, aptverot plašas teritorijas. Nereti darbi vienlaikus notiek vairākos reģionos. Jārēķinās ar projektu specifiku – tīkli var stiepties simtiem kilometru attālumā un darbs dažādos posmos vienlaikus risinās visā trases garumā.

Optisko tīklu kabeļu kanalizācijas izbūvei tiek izmantota gan atvērtā, gan beztranšeju tehnoloģija (horizontal direction drilling – HDD) atkarībā no ģeoloģijas datiem, projekta specifikācijas un citiem parametriem. Beztranšeju tehnoloģija ir efektīvāka, ātrāka un pie iespējas tiek izmantota, ja izpildās visi nepieciešamie tehniskie priekšnosacījumi. Kad izbūvēta kabeļu kanalizācija, tajā ar gaisa spiedienu tiek iepūsta trauslā optiskā stiklšķiedra. Optiskie kabeļi savieno sadalni ar katru patērētāju atsevišķi, bet tālāk jau ir darbs interneta pakalpojumu sniedzējiem.

Projektu īstenošanas lokālie apstākļi ir ļoti dažādi, tie ietekmē izpildes veidu un ātrumu – ir darbs lauku rajonos, ir darbs pilsētās un ciemos ar intensīvu satiksmi. Ja darbu veikšanas vajadzībām tiek bloķētas ielas, iedzīvotājiem uz laiku jāpacieš neērtības. Šādos gadījumos darbiniekiem papildu jomas specializācijai ir nepieciešamas arī attīstītas komunikācijas prasmes un labas vācu valodas zināšanas. Darbi jāsaskaņo ar pašvaldībām, policiju, dažkārt jāveic auto evakuācija un jārēķinās ar vietējo iedzīvotāju nepatiku, kuru miers un ierastā kārtība uz laiku ir traucēta. Ciematos jāapmeklē gandrīz katra māja un jāskaidro, kādi darbi tiks veikt, jāsaņem atļauja tos veikt piemājas teritorijās, jāpaskaidro to īstenošanas mērķi. Milzīgs komunikācijas darbs, kas prasa arī pamatīgus laika resursus. Ir liels gandarījums, ka sākotnēji ieturētie un dažkārt skeptiski noskaņotie iedzīvotāji, pēc darbu pabeigšanas ir patīkami pārsteigti par LEC strādnieku un darbu vadītāju kompetenci, ātro, kvalitatīvo darbu un attieksmi. Tas ir interesants izaicinājums un piedzīvojums, kas liek saprast atšķirīgas kultūras tradīcijas, iemācīties produktīvu komunikācijas veidu, kā arī liek darbu darīt ar ļoti augstu atbildības sajūtu. Prasmīga, mērķtiecīga komunikācija ir viena no jebkura speciālista vērtībām. Vācijas lauku rajonos cilvēki ir atsaucīgāki, jo vairāk novērtē moderno digitālo tehnoloģiju ienākšanu, kuras iespējamas, pateicoties optisko tīklu infrastruktūras izbūvei.