Materiāli

Betonēta estakāde atvērs skatu no Vecrīgas uz Centrāltirgu

Projekts – esošās VAS Latvijas dzelzceļš dzelzceļa infrastruktūras pārbūve 1520 mm platuma sliežu ceļiem posmā no Maskavas ielas līdz Lāčplēša ielai. Pasūtītājs EIROPAS DZELZCEĻA LĪNIJAS. Betonēšanas darbi, balstu un klāju izbūve Nord X.

Rīgas starptautiskajā autoostā (SAO) dzelzceļa uzbēruma pusē sākti Rail Baltica projekta būvdarbi, kā dēļ paredzēts uzbēruma valni norakt, lai tā vietā uzbūvētu divas dzelzceļa estakādes. Vienu – Rail Baltica vilcieniem, otru – pārējiem pasažieru un kravas vilcieniem. Noslēdzoties secīgajiem projekta realizācijas posmiem, neatgriezeniski izmainīsies un uzlabosies pilsētvide posmā starp Prāgas un Maskavas ielu, funkcionāli atkalapvienojot reiz pilsētas dzīvē šķirtās tik svarīgās zonas – Rīgas SAO, Vecrīgu un Centrāltirgu. Rīga faktiski iegūs centra daļas paplašinājumu.

Kā viens no pirmajiem vērienīgajiem darbiem ir Rail Baltica vilcieniem paredzētās betonētās estakādes būvniecība, ko veic uzņēmums ar izcilu pieredzi betonēšanas darbu veikšanā Nord X. Estakādes izbūvei izmanto pēcsaspriegtās monolītās betonēšanas tehnoloģiju. Daudzlaidumu tilta izbūve, kas nodrošinās divu virzienu sliežu ceļu savienojumu starp Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju un plānoto jauno dzelzceļa tiltu pār Daugavu, ir daļa no Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras izbūves projekta. Jaunizbūvētais dzelzceļa trases tilts, balstoties uz ik pa 25 metriem izvietotiem masīviem, daudzšķautņainiem, taču reizē arī arhitektoniski pievilcīgiem balstiem, pacelsies vairāk nekā 4 metru augstumā virs rīdzinieku un pilsētas viesu galvām. Kad estakāde būs pabeigta, uz to pagaidu variantā pārcels esošās divu ceļu dzelzceļa sliedes, lai blakus izbūvētu līdzīgu estakādi, sliedes pārceļot atpakaļ.

Betonēšanas un armēšanas darbs jāveic ar dubultu rūpību, ikdienā objektā strādā 40 betonēšanas un armēšanas meistari, projektu pārvalda Nord X vadītājs Ainārs Leitēns un projektu vadītājs Mārtiņš Prūsis, kā arī tiek veikta būvuzraudzība. Projekta plānotais realizācijas laiks ir no 2022. gada septembra līdz 2023. gada vasaras vidum.

Objekts faktos un skaitļos

Pamatu plātne katram estakādes balstam – 7,5×7,5×2,25 m, akumulējot 127 m3 betona. Laidumu skaits – 8. Laidumu garums – 25 m. Estakādes garums – 200 m, sākoties pie t/c Stockmann un noslēdzoties pie Maskavas ielas. Estakādes platums – 15 m. Ūdens novadīšanas sistēma – šķērsprofils estakādes vidusdaļā pa garenasi, no kura lietusūdens tiks novadīts zem tilta. Estakādes izbūves materiālu apjomi – 500 t stiegrojuma, 3600 m3 betona. Betona marka – augstas noturības klases betons, kuru neskars laikapstākļu kaprīzes, ar paaugstinātas salizturības koeficientu.

Plašāk bez maksas izdevuma Apskats Arhitektūra Būvniecība Dizains 2023/1 digitālajā versijā