Likumdošana

Būvkomersantu klasifikācija

Ministru kabineta noteikumu projekta „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 „Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija). Izskatīts MK 2017.gada 25.aprīlī.

Izstrādājot klasifikācijas sistēmas tehnisko risinājumu konstatēta nepieciešamība precizēt vai detalizētāk skaidrot atsevišķas normas. Ministru kabineta noteikumu projekts „Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.211 „Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”” (turpmāk – noteikumu projekts) izstrādāts gan, lai nodrošinātu administratīvā procesa skaidrību, gan, lai precizētu kvalifikācijas vērtēšanu situācijās, kas atšķiras no biežāk iespējamajām.

Ar Anotāciju iespējams iepazīties MK mājas lapā – šeit.