Uncategorized @lv

BIM aktualitātes – rokasgrāmata

Būves informācijas modelēšana jeb BIM ir digitāla būves informācijas modeļa izveides process. Savukārt pats būves informācijas modelis ir digitāls būves ģeometriskais modelis, kas satur informāciju par būves fizikālajām un tehniskajām īpašībām un funkcijām.

2014. gadā BIM aktīvistu komanda „Būvkonsultants” valdes locekļa Normunda Eglīša vadībā izstrādāja BIM rokasgrāmatas pirmo daļu. Rokasgrāmatas mērķis ir sniegt informāciju un vadlīnijas sakārtota un regulēta projektēšanas un būvniecības procesa norisei, balstoties uz BIM platformu. Rokasgrāmatas informācija ir dalāma 3 galvenajos virzienos – pirmkārt, dažādu darba modeļu radīšana, otrkārt, savietojamība, modeļu aprite, izmantošana, treškārt, procesa vadība, dokumentācija un komunikācija BIM procesa laikā. Šobrīd rokasgrāmata ir papildināta ar pilnīgi jaunu nodaļu par BIM procesa dalībnieku savstarpējās atbildības sadalījumu, un nodaļa par projekta saskaņošanas gaitu papildināta atbilstoši jaunajiem likumu aktiem. BIM dalībnieku atbildība sadalīta starp arhitektūras, inženiersistēmu un būvkonstrukciju daļu izstrādātājiem, kā arī pasūtītāju, būvuzņēmēju, ražotāju un apsaimniekotāju. Dažādu projekta daļu izstrādātāju atbildības vadlīniju izstrādāšana Latvijā ir sevišķi nozīmīga, jo pašreizējos tirgus apstākļos tikpat kā nav iespējas, ka visas daļas izstrādā viens uzņēmums.

BIM attīstība Latvijā

Normunds Eglītis: “Latvijai, pretendējot uz Eiropas fondu atbalstu un ārvalstu investīciju piesaisti, ir izdevīgi attīstīt BIM ieviešanu, jo BIM procesa pārzināšana un izmantošana pasaulē šobrīd tiek augsti novērtēta un bieži vien ir pasūtītāju un investoru obligāta prasība.

BIM attīstība valstiskā līmenī uzlabotu būvniecības kvalitāti, veicinātu ilgtspējīgu būvniecību un nodrošinātu vienkāršu, bet efektīvu kontroles mehānismu, kā arī nodrošinātu projekta caurspīdīgumu.

BIM attīstībai Latvijā nepieciešama plašāka informācija pasūtītājiem par ieguvumiem, ko sniedz BIM, un BIM rīku izmantošanas rezultātā radīto projekta pievienoto vērtību. Tāpat nepieciešama būvniecības nozares kā tādas attīstība, sniedzot iespēju praktiski ieviest jaunākos tehnoloģiju sasniegumus.

Šobrīd Latvijā trūkst vienotu BIM standartu un ieviešanas vadlīniju. Iegūstamā izglītība ir vispārīga. Tomēr studentiem jau tagad tiek piedāvātas bezmaksas BIM programmatūras izmantošanai mācību procesā. Bet, lai tas dotu rezultātus, jābūt arī kompetentiem pasniedzējiem un atbilstošai mācību programmai, lai iemācītu šajā vidē darboties.“

Jānis Kūms: ”BIM kvalitātes celšanai Latvijā būvniecības nozares pārstāvjiem jāmācās strādāt komandā ne tikai ar savas konkrētās jomas pārstāvjiem, bet arī ar citu uzņēmumu un būvniecības jomu profesionāļiem. BIM rokasgrāmata sniedz vadlīnijas sadarbības organizēšanai un koordinēšanai, taču skaidrs, ka, tikai izlasot rokasgrāmatu, neviens par BIM profesionāli uzreiz nekļūs. Lai kļūtu par profesionāli, nepieciešama pieredze, ko iespējams iegūt tikai ar motivāciju mācīties un sadarboties.”

Jānis Kravalis: “Nākotnē rokasgrāmatas izstrādātāju darba grupa plāno iesaistīties ciešākā dialogā ar atbildīgajām institūcijām un to pārstāvjiem par nepieciešamajām izmaiņām izglītības sistēmā un likumu aktos, tādējādi ceļot atbildīgo instanču kompetenci, un sekmēt BIM attīstību valstiskā līmenī.”

BIM rokasgrāmata pieejama bez maksas www.buvkonsultants.lv.